Siirry suoraan sisältöön

Linuxin käyttö ja hallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC1040-3038

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

  • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
  • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

  • Juho Pekki

Ryhmät

  • ZJA23STINO
    Avoin amk, ICT,Nonstop, Verkko

Tavoitteet

Tarkoitus:
Suoritettuasi opintojakson ymmärrät Linux-käyttöjärjestelmän keskeisimmät käsitteet ja osaat työskennellä, sekä hallinnoida käyttöjärjestelmää tekstipohjaisen käyttöliittymän avulla.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Osaamistavoitteet:
Suoritettuasi opintojakson tiedät Linux-käyttöjärjestelmän keskeisimmät käsitteet ja käytänteet sekä osaat keskeisimmät peruskomennot.

Sisältö

- Tiedostojärjestelmän rakenne
- Tiedostojärjestelmän peruskomennot
- Oikeuksienhallinta
- Apuohjelmat ja työkalut
- Paketinhallinta
- Prosessinhallinta
- Käyttäjienhallinta

Aika ja paikka

Kesäopinnot/IT-instituutin opiskelijat.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kuvataan toteutuksen yhteydessä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty/välttävä 1:
Tiedät Linux-käyttöjärjestelmän keskeisimmät käsitteet ja käytänteet, sekä osaat keskeisimmät peruskomennot.

Tyydyttävä 2:
Ymmärrät Linux-käyttöjärjestelmän käyttöoikeuksien merkityksen ja osaat soveltaa käyttöoikeuksia tiedostojärjestelmän hallinnassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Osaat hyödyntää keskeisimpiä Linux-käyttöjärjestelmän työkaluja ja hallinnoida ohjelmistoja.

Kiitettävä 4:
Ymmärrät prosessien merkityksen Linux-käyttöjärjestelmässä ja osaat hallinnoida prosesseja ja palveluita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Ymmärrät käyttäjätilien ja -ryhmien merkityksen Linux-käyttöjärjestelmässä ja osaat hallinnoida käyttäjätilejä. Lisäksi osaat soveltaa käyttöoikeusmäärittelyjä käyttäjätileille ja ryhmille.

Esitietovaatimukset

-