Siirry suoraan sisältöön

Avoterveydenhuollon harjoittelu (6 op)

Toteutuksen tunnus: SARSW203-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Tuija Hakala
 • Jaana Perttunen
 • Sinikka Holma
 • Eija Kuisma

Ryhmät

 • SAR20S1
  Sairaanhoitaja
 • SAR20SM
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • SAR21KMJV
  Sairaanhoitaja (AMK)

Tavoitteet

Tarkoitus
Käytyäsi tämän harjoittelun osaat tehdä hoidon tarpeen arviontia ja sinulla on perusosaamista potilaan kliinisessä tutkimisessa.

Osaamiset
Terveyden edistämisen osaaminen
Ohjaus- ja vuorovaikutusosaaminen sekä omahoidon tukeminen
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen
Kliininen osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Tavoitteet
Arvioit asiakkaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden. Harjaannut potilaan haastattelussa ja havainnoinnissa sekä kliinisessä tutkimisessa ja osaat tehdä johtopäätöksiä niiden perusteella. Toimit yhteistyössä asiakkaan kanssa oman vastuualueesi rajoissa ja konsultoit asiantuntijoita. Osaat seurata pitkäaikaissairauksia ja ohjaat asiakasta erilaisia menetelmiä hyödyntäen. Osaat tavallisimmat vastaanottotoiminnassa tehtävät tutkimukset ja toimenpiteet.

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu avoterveydenhuollossa edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu avoterveydenhuollon tai muissa vastaavissa yksiköissä (4vko)
Harjoittelun tehtävä

Kansainvälisyys

Harjoittelun voi suorittaa ulkomailla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelu 152h ja tehtävä 10h; yhteensä 162h

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija ja käytännön ohjaaja arvoivat molemmat harjoittelun käyttäen arviointilomaketta. Opettaja on mukana arviointikeskustelussa.
Hylätyssä harjoittelussa sovelletaan hylätyn harjoittelun kriteereitä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hallitset asiakkaan/potilaan kliinisen tutkimisen ja hoidon tarpeen arvioinnin menetelmiä ja pystyt erottamaan elintoimintojen patologisia muutoksia normaaleista.
Osaat haastatella ja tutkia asiakkaan/potilaan ja perustella toimintasi.
Tunnistat poikkeavat löydökset ja teet niihin pohjautuen hoidon tarpeen arvioinnin konsultoiden tarvittaessa muita asiantuntijoita.
Osaat perustella tekemiäsi johtopäätöksiä asiakkaan/potilaan hoidon jatkuvuuden turvaamisesta.
Osoitat tilanteeseen sopivia asiakaslähtöisiä vuorovaikutustaitoja ja ohjausmenetelmiä.

Esitietovaatimukset

Potilaan kliinisen tutkimisen ja hoidon tarpeen arvioinnin teoria.