Siirry suoraan sisältöön

Matematiikkaan valmistavat opinnot (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZMV0300-3073

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

28.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)

Opettaja

 • Ida Arhosalo

Ryhmät

 • UTIVERKKO
  Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)
 • ZJA23STNO
  Avoin amk, Tekniikka, Nonstop, Verkko

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojaksolla kertaat ja täydennät tekniikan alan opintojen alkuvaiheessa tarvittavaa matemaattista osaamista.

Opintojakson osaamiset

EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys 
Tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalan matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson käytyäsi olet palauttanut mieleesi peruslaskutoimitukset ja -säännöt luvuilla ja symboleilla sekä tavallisimmat geometrisiin kuvioihin liittyvät laskukaavat. Ymmärrät lausekkeen ja yhtälön eron. Pystyt soveltamaan oppimaasi yksinkertaisten ongelmien ratkaisemisessa oman alasi opinnoissa.

Sisältö

Peruslaskutoimitukset, neliöjuuren käsite, potenssin laskusäännöt, polynomilausekkeen ja yksinkertaisen rationaalilausekkeen sievennys, yksinkertaiset ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, prosenttilaskut, geometriaa ja suorakulmaisen kolmion trigonometriaa, funktioiden alkeita, sanallisia ongelmanratkaisutehtäviä.

Aika ja paikka

Non-stop toteutus 30.08.2023 - 31.07.2024. Lähetä ilmoittautuessasi myös sähköposti osoitteeseen ida.arhosalo@jamk.fi, jotta sinut huomataan heti hyväksyä toteutukselle! Opintojakson tarkempi aikataulu koejärjestelyihin liittyen löytyy työtilasta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön videot, tiedostot ja automaattitestit

Opetusmenetelmät

Opetusvideot, itsenäinen työskentely, automaattitestit, valvottu koe

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tarkempi aikataulu koejärjestelyihin liittyen löytyy työtilasta. Lähetä ilmoittautuessasi myös sähköposti osoitteeseen ida.arhosalo@jamk.fi, jotta sinut huomataan heti hyväksyä toteutukselle!

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä on nonstop toteutus. Opiskelija voi ilmoittautua mukaan toteutukselle 1.8.-31.5. välisellä ajanjaksolla. Toteutuksella löytyy kolme (3) eri suoritusaikatauluvaihtoehtoa:

- toteutus suoritettu 10.12. mennessä

- toteutus suoritettu 31.5. mennessä

- toteutus suoritettu 31.7. mennessä

Opiskelija itse valitsee sopivan suoritusaikataulun verkko-oppimisympäristössä. Suoritusaikataulu tulee valita ilmoittautumisajankohta ja opinto-oikeusaika huomioiden. Toteutuksen voi suorittaa valitun aikataulun sisällä omaan tahtiin.

Mikäli verkko-oppimisympäristön työtila ei ole avautunut 2 viikon sisällä ilmoittautumisesta, otathan yhteyttä vastuuopettajaan.

Opiskelun laskennallinen kuormittavuus on opintopistemäärä kertaa 27 tuntia.

3 opintopisteen opintojaksolla kuormittavuus on 81h.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk: 50 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat sieventää yksinkertaisia polynomi- ja rationaalilausekkeita ja laskea lausekkeiden arvot numeerisesti. Tunnistat lausekkeen ja yhtälön eron. Osaat selittää, miten lausekkeen sieventäminen ja yhtälön ratkaiseminen poikkeavat toisistaan. Osaat ratkaista käsin yksinkertaisia ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä. Osaat ratkaista suorakulmaisesta kolmiosta sivujen pituuksia ja kulmien suuruuksia. Osaat ratkaista yksinkertaisia sanallisia ongelmia yhtälön avulla. Tiedät funktion merkintätavan, osaat lukea kuvaajasta funktion arvoja ja laskea funktion lausekkeen avulla kuvaajalle pisteitä. Tunnistat suoran yhtälön, osaat piirtää suoran sen avulla ja määrittää kuvaajan avulla suoran yhtälön.

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi ennen pakollisia tekniikan alan matematiikan opintoja. Tämä opintojakso antaa sinulle hyviä matemaattisia valmiuksia myös muun kuin teknisen alan opintoja varten. Opintojakso on tarjolla myös polkuopinnoissa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa.