Siirry suoraan sisältöön

Suuntaava harjoittelu (15 op)

Toteutuksen tunnus: MZMHW200-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

28.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

 • Sari-Maarit Peltola

Ryhmät

 • MPT21SM
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • MPT20S1
  Palveluliiketoiminta
 • MPT21S1
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • MPT22S1
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • MPT22SM
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • MPT20SM
  Palveluliiketoiminta- tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 31.08.2023 15:00 - 16:00, Harjoitteluseminaari Zoomissa
 • 14.09.2023 15:00 - 16:00, Harjoitteluseminaari Zoomissa
 • 28.09.2023 15:00 - 16:00, Harjoitteluseminaari Zoomissa
 • 09.11.2023 15:00 - 16:00, Harjoitteluseminaari Zoomissa
 • 14.12.2023 15:00 - 16:00, Harjoitteluseminaari Zoomissa
 • 18.01.2024 15:00 - 16:00, Harjoitteluseminaari Zoomissa
 • 15.02.2024 15:00 - 16:00, Harjoitteluseminaari Zoomissa
 • 28.03.2024 15:00 - 16:00, Harjoitteluseminaari Zoomissa
 • 25.04.2024 15:00 - 16:00, Harjoitteluseminaari Zoomissa
 • 16.05.2024 15:00 - 16:00, Harjoitteluseminaari Zoomissa

Tavoitteet

Opiskelija kehittyy vastuulliseksi, sisäistä yrittäjyyttä omaavaksi asiantuntijaksi. Hän osaa kuvata harjoittelupaikan johtamisen periaatteita ja menetelmiä. Hän toimii oman urasuunnitelmaa edistävissä vastuullisissakin tehtävissä. Hän tunnistaa harjoittelupaikan operatiivisia kehityskohteita ja osaa toteuttaa yhteistyössä suunnitellun kehitysprojektin. Hän tunnistaa omat ammatilliset vahvuudet ja kehityskohteensa sekä asettaa tavoitteita oman osaamisen kehittämiselle ennen ja jälkeen harjoittelun. Harjoittelu suuntaa opiskelijan urasuunnitelmia toimialalla ja luo edellytyksiä työllistymiseen.

Sisältö

Oman osaamisen tunnistaminen.
Harjoittelun ja oman urasuunnittelun tavoitteet.
Toimialan kansainväliset mahdollisuudet. HOPSin mukainen asiantuntijuuden suuntaaminen ja syventäminen. Kehitystehtävän toteutus harjoittelun aikana.
Harjoittelusuunnitelma ja – raportti.

Opetusmenetelmät

Harjoitteluinfo, oppimistehtävät ja työpaikalla oppiminen.
Yksilöllinen ohjaus harjoittelun aikana sekä työnantajan palaute harjoittelusta. Itsearviointi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu toteutetaan työelämäyhteistyössä

Kansainvälisyys

Harjoitteluinfossa esitellään kansainvälisen harjoittelun mahdollisuudet sekä apurahan hakuprosessi. Kaikki osallistuvat kv-hajoitteluinfoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Työn opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso vastaa 405 h työskentelyä, joka jakautuu seuraavasti:
Infoihin osallistuminen ja harjoittelupaikan haku (5 h)
Harjoittelussa työskentely (364 h)
Harjoittelun puolivälikeskustelu (1 h)
Harjoittelupäiväkirjan pitäminen ja harjoitteluraportti (30 h)
Esitys harjoitteluseminaarissa (5 h)

Sisällön jaksotus

Marraskuussa harjoitteluinfo sekä helmikuussa kv-harjoitteluinfo. Harjoittelu suoritetaan opintojen loppupuolella.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearviointi: oman osaamisen arviointi ja osaamisen kehittyminen harjoitteluraportti -tehtävässä sekä harjoitteluseminaarissa
Opettajan palaute harjoittelun aikana harjoittelukeskustelussa
Jatkuva palaute: työpaikan harjoittelun ohjaajalta harjoittelun aikana sekä loppupalaute harjoittelun päättyessä

Katso tarkemmat harjoitteluohjeet Moodlesta: Etsi Harjoittelu (Restonomit) –työtila Moodlesta tai käytä suoraa linkkiä https://moodle.jamk.fi/course/view.php?id=917. Käytä ensimmäisellä kerralla kirjautuessa kurssiavainta harjoittelurestonomi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Oppimisen arviointi on ns. kehittävää arviointia. Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista, kriteeriperusteista ja siinä opiskelijan itsearvioinnilla on tärkeä rooli. Arvioinnin kohteet on kuvattu ”Suoritukset” - kohdassa.
Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Harjoittelun hyväksiluvusta voidaan sopia HOPSissa ja harjoittelun ohjaajan kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista ja siinä opiskelijan itsearvioinnilla on tärkeä rooli. Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin.

Esitietovaatimukset

MZMHW Harjoittelu
Suoritettuja opintoja vähintään 120 op.