Skip to main content

Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt (5 op)

Toteutuksen tunnus: TSASS620-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Ari Latvala

Ryhmät

 • TSA21SB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 30.01.2024 12:00 - 14:00, Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt TSASS620-3004 (R1 ja R2)
 • 30.01.2024 14:00 - 16:00, Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt TSASS620-3004 (R3 ja R4)
 • 31.01.2024 12:00 - 14:00, Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt TSASS620-3004 (R5 ja R6)
 • 31.01.2024 14:00 - 16:00, Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt TSASS620-3004 (R7 ja R8)
 • 06.02.2024 12:00 - 14:00, Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt TSASS620-3004 (R1 ja R2)
 • 06.02.2024 14:00 - 16:00, Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt TSASS620-3004 (R3 ja R4)
 • 07.02.2024 12:00 - 14:00, Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt TSASS620-3004 (R5 ja R6)
 • 07.02.2024 14:00 - 16:00, Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt TSASS620-3004 (R7 ja R8)
 • 13.02.2024 12:00 - 14:00, Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt TSASS620-3004 (R1 ja R2)
 • 13.02.2024 14:00 - 16:00, Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt TSASS620-3004 (R3 ja R4)
 • 14.02.2024 12:00 - 14:00, Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt TSASS620-3004 (R5 ja R6)
 • 14.02.2024 14:00 - 16:00, Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt TSASS620-3004 (R7 ja R8)
 • 20.02.2024 12:00 - 16:00, Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt TSASS620-3004 (Rästit, ole opettajaan yhteydessä aikataulusta)
 • 21.02.2024 12:00 - 16:00, Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt TSASS620-3004 (Rästit, ole opettajaan yhteydessä aikataulusta)
 • 23.02.2024 16:30 - 18:30, Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt TSASS620-3004 (Rästit, ole opettajaan yhteydessä aikataulusta)
 • 04.03.2024 14:00 - 15:00, Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt TSASS620-3004
 • 04.03.2024 15:00 - 17:00, (Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt TSASS620-3004 (R1 ja R2)
 • 18.03.2024 12:00 - 14:00, Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt TSASS620-3004 (R7 ja R8)
 • 18.03.2024 14:00 - 16:00, Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt TSASS620-3004 (R5 ja R6)
 • 18.03.2024 16:00 - 18:00, Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt TSASS620-3004 (R3 ja R4)

Objectives

Pääset tekemään teoriaa tukevia sähkövoimatekniikan laboratoriotöitä. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää sähkövoimatekniikan perusosaamista ja näitä oppeja pääset hyödyntämään mm. työelämässä.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat suunnitella ja suorittaa sähkövoimatekniikan eri osa-alueisiin liittyviä sähköteknisiä mittauksia järjestelmällisesti ja turvallisesti sekä analysoida ja raportoida tutkimustulokset kirjallisesti. Osaat hyödyntää matemaattisia menetelmiä ja työkaluja alan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Osaat mitoittaa sähkönjakeluverkon ja rakennusten sähköverkon komponentit. Sinulla on sähkönjakelun kojeitten ja kojeistojen sekä sähköjärjestelmien suojausten ja käytönvalvonnan tuntemus sekä sähkömoottorikäyttöjen tuntemus.

EUR-ACE TUTKIMUKSET JA TIEDONHAKU
Osaat suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia, tulkita dokumentteja, muita lähtötietoja ja tuloksia sekä arvioida mittausten oikeellisuutta sekä työskennellä laiteympäristössä turvallisesti ja hyviä käytänteitä noudattaen.

Content

Sähköteknisten mittausten suunnittelu, toteutus, ja raportointi sekä turvallinen ja määräysten mukainen työskentely
Sähköverkkojen relesuojaustekniikka ja mittamuuntajat
Sähkökoneet (tasavirta-, epätahti- ja tahtikoneet) ja sähkön käyttö
Suurjännitetekniikka
Sähkön laatu

Learning materials and recommended literature

Opettajan toimittama materiaali

Teaching methods

Oppimismenetelmiä ovat sähkölaboratoriossa tehtävät laitteistojen kytkennät ja niiden toimintaan liittyvien ilmiöiden havainnointi ja tutkiminen. Ilmiöihin tutustutaan ennen mittauksia esitehtävien avulla. Mittauksien jälkeen suoritetaan tarvittavat laskut ja niiden pohjalta analysoidaan tuloksia.

Student workload

Yhteensä 135 tuntia oppimistyötä.

Further information for students

Avoin AMK monimuotototeutus 5 paikkaa

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksytty (S): Hallitset keskeiset asiat ja terminologian sekä osaat soveltaa niitä hahmottaen erilaisia ratkaisuja. Osaat suunnitella ja suorittaa sähkövoimatekniikan eri osa-alueisiin liittyviä sähköteknisiä mittauksia sähköturvallisuuden ja hyvät työkäytänteet huomioiden. Osaat analysoida ja raportoida tutkimustuloksesi kirjallisesti.

Prerequisites

Sähkövoimatekniikan perustuntemus