Siirry suoraan sisältöön

Konenäkö (5 op)

Toteutuksen tunnus: TSAR0520-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Samppa Alanen
 • Juho Riekkinen

Ryhmät

 • TSA21SA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA21SB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 10.01.2024 11:30 - 14:30, Konenäkö TSAR0520-3006 - Etäopetus
 • 18.01.2024 12:30 - 15:30, Konenäkö TSAR0520-3006 - Etäopetus
 • 25.01.2024 12:30 - 15:30, Konenäkö TSAR0520-3006 - Etäopetus
 • 01.02.2024 12:30 - 15:30, Konenäkö TSAR0520-3006 - Etäopetus
 • 08.02.2024 12:30 - 15:30, Konenäkö TSAR0520-3006 - Etäopetus
 • 15.02.2024 12:00 - 14:00, Konenäkö TSAR0520-3006
 • 15.02.2024 12:00 - 15:00, Konenäkö TSAR0520-3006
 • 22.02.2024 12:30 - 15:30, Konenäkö TSAR0520-3006
 • 07.03.2024 12:00 - 15:00, Konenäkö TSAR0520-3006
 • 14.03.2024 12:00 - 15:00, Konenäkö TSAR0520-3006
 • 21.03.2024 12:00 - 15:00, Konenäkö TSAR0520-3006
 • 28.03.2024 10:30 - 11:30, Konenäkö TSAR0520-3006 uusintatentti
 • 28.03.2024 12:00 - 15:00, Konenäkö TSAR0520-3006
 • 04.04.2024 12:00 - 15:00, Konenäkö TSAR0520-3006
 • 11.04.2024 12:00 - 15:00, Konenäkö TSAR0520-3006
 • 18.04.2024 12:00 - 15:00, Konenäkö TSAR0520-3006
 • 25.04.2024 12:00 - 15:00, Konenäkö TSAR0520-3006
 • 02.05.2024 12:00 - 15:00, Konenäkö TSAR0520-3006

Tavoitteet

Tutustut erilaisiin konenäköratkaisuihin ja sovelluskohteisiin (mukaan lukien robotiikka). Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää tekniikan alan perusosaamista ja ohjelmointitaitoja ja tämä opintojakso mahdollistaa aiheen syvällisemmän opiskelun toisilla opintojaksoilla.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Tunnet ja osaat käyttää konenäköjärjestelmien kuvanmuodostus-, esikäsittely- ja kuva-analyysimenetelmiä harmaasävy- ja värikameroille. Tunnet konenäön laitekomponenttien ominaisuudet (kamerat, kuvankäsittelykomponentit, valonlähteet, optiikka, liitynnät). Ymmärrät konenäköjärjestelmien toiminnan, rajoitukset ja mahdollisuudet. Osaat suunnitella konenäkölaitteiston ja ohjelmoida konenäkösovelluksen ja konenäköalgoritmit loppukäyttäjän tarpeen mukaisesti. Osaat mitoittaa ja suunnitella konenäköjärjestelmän asennuksen loppukäyttäjän kohteeseen asennusolosuhteiden asettamien tarpeiden mukaisesti (optinen geometria, kamera- ja valaistusvaihtoehtojen valinnat, liityntä automaatiojärjestelmään, olosuhdesuojaukset).

Sisältö

Kamera- ja valonlähdetekniikka
Optinen mitoitus
Kuvanmuodostus
Kuva-analyysi
Konenäköjärjestelmän suunnittelu
Konenäkösovelluksen ohjelmointi ja konenäköalgoritmien soveltaminen
Liitynnät ulkoisiin järjestelmiin

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- laboratorioharjoitukset
- oppimistehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- etäluennot 10h
- itsenäinen työskentely ja tehtävät 80h
- laboratorioharjoitukset ja pienryhmätyöskentely 45h
Yhteensä 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu tentin ja harjoitusten/tehtävien laadulliseen arviointiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Osaat osittain konenäköjärjestelmän suunnittelun sekä otat osittain huomioon asennukseen liittyvät tarpeet. Osaat suunnitella ja toteuttaa konenäkösovelluksia laitevalintojen, ohjelmiston ja asennuksen osalta, mutta suunnittelussa ja toteutuksen toimivuudessa on merkittäviä puutteita.

Tyydyttävä (2): Osaat pääosin konenäköjärjestelmän suunnittelun sekä otat huomioon asennukseen liittyvät tarpeet sovelluksen vaatimusten mukaisesti. Osaat suunnitella ja toteuttaa konenäkösovellukset laitevalintojen, ohjelmiston ja asennuksen osalta, mutta suunnittelussa ja/tai toteutuksen toimivuudessa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Osaat ratkaista konenäköjärjestelmän suunnittelun sekä asennukseen liittyvät kysymykset sovelluksen vaatimusten mukaisesti. Osaat suunnitella ja toteuttaa konenäkösovellukset toimivalla tavalla laitevalintojen, ohjelmiston ja asennuksen osalta. Toimivasta toteutuksesta huolimatta valinnat ja/tai toteutus ei ole paras mahdollinen.

Kiitettävä (4): Hallitset konenäköjärjestelmän suunnittelun sekä asennuksen haasteet sovelluksen vaatimusten mukaisesti. Osaat suunnitella ja toteuttaa konenäkösovellukset erittäin hyvällä tavalla laitevalintojen, ohjelmiston ja asennuksen osalta, mutta ratkaisuissa on pieniä valinta- tai toteutuseroja optimaaliseen verrattuna.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset konenäköjärjestelmän suunnittelun sekä asennuksen määrittelyn sovelluksen vaatimusten mukaisesti. Osaat suunnitella ja toteuttaa haastavatkin konenäkösovellukset optimaalisella tavalla laitevalintojen, ohjelmiston ja asennuksen osalta.

Esitietovaatimukset

Tekniikan alan perusosaaminen, ohjelmointitaidot