Siirry suoraan sisältöön

Teollisuusrobotiikka (3 op)

Toteutuksen tunnus: TSAR0530-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Juho Riekkinen

Ryhmät

 • TSA21SA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA21SB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 09.01.2024 08:00 - 10:00, Teollisuusrobotiikka TSAR0530-3004 - Etäopetus
 • 17.01.2024 08:00 - 10:00, Teollisuusrobotiikka TSAR0530-3004 - Etäopetus
 • 24.01.2024 08:00 - 10:00, Teollisuusrobotiikka TSAR0530-3004 - Etäopetus
 • 31.01.2024 08:00 - 10:00, Teollisuusrobotiikka TSAR0530-3004 - Etäopetus
 • 07.02.2024 08:00 - 10:00, Teollisuusrobotiikka TSAR0530-3004 - Etäopetus
 • 14.02.2024 08:00 - 10:00, Teollisuusrobotiikka TSAR0530-3004 - Etäopetus
 • 21.02.2024 08:00 - 10:00, Teollisuusrobotiikka TSAR0530-3004 - Etäopetus
 • 06.03.2024 08:00 - 10:00, Teollisuusrobotiikka TSAR0530-3004 - Etäopetus
 • 13.03.2024 08:00 - 10:00, Teollisuusrobotiikka TSAR0530-3004 - Etäopetus
 • 20.03.2024 08:00 - 10:00, Teollisuusrobotiikka TSAR0530-3004
 • 27.03.2024 08:00 - 10:00, Teollisuusrobotiikka TSAR0530-3004 - Etäopetus
 • 03.04.2024 08:00 - 10:00, Teollisuusrobotiikka TSAR0530-3004
 • 10.04.2024 08:00 - 10:00, Teollisuusrobotiikka TSAR0530-3004 - Etäopetus
 • 17.04.2024 08:00 - 10:00, Teollisuusrobotiikka TSAR0530-3004 - Etäopetus
 • 24.04.2024 08:00 - 10:00, Teollisuusrobotiikka TSAR0530-3004 - Etäopetus
 • 30.04.2024 08:00 - 10:00, Teollisuusrobotiikka TSAR0530-3004 - Etäopetus

Tavoitteet

Tutustut teollisuudessa käytettyihin robotiikkaratkaisuihin. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää tekniikan alan perusosaamista ja ohjelmointitaitoja ja tämä opintojakso mahdollistaa aiheen syvällisemmän opiskelun toisilla opintojaksoilla.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Tunnet teollisuusrobottien rakenteet ja sovelluskohteet sekä ohjelmointitavat. Osaat suunnitella robotin osaksi tuotantosolua.

Sisältö

Teollisuusrobotit, rakenteet, käyttökohteet, sovellukset
Teollisuusrobottisolun suunnittelu
Robottien ohjelmointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- itseopiskelu
- verkko-opinnot ja etäluennot
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- oppimistehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- etäluennot 15h
- tehtävät; itsenäinen ja ryhmätyöskentely 66h
Yhteensä 81h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu tentin ja harjoitusten/tehtävien laadulliseen arviointiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden tulkitsemisessa.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta asioiden soveltaminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Osaat soveltaa perusasioita käytäntöön.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä luovasti ja innovatiivisesti.

Esitietovaatimukset

Tekniikan alan perusosaaminen, ohjelmointitaidot