Siirry suoraan sisältöön

Ohjelmointi 2 (4 op)

Toteutuksen tunnus: TSAT0510-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Juho Riekkinen

Ryhmät

 • TSA22SS
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA22SA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 19.01.2024 08:30 - 10:30, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3007 - Etäopetus
 • 26.01.2024 08:00 - 09:45, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3007 - Etäopetus
 • 02.02.2024 08:30 - 10:30, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3007 - Etäopetus
 • 14.02.2024 11:30 - 13:30, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3007 - Etäopetus
 • 16.02.2024 08:30 - 10:30, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3007 - Etäopetus
 • 23.02.2024 08:30 - 10:30, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3007 - Etäopetus
 • 08.03.2024 08:30 - 10:30, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3007 - Etäopetus
 • 15.03.2024 08:30 - 10:30, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3007 - Etäopetus
 • 22.03.2024 08:30 - 10:30, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3007 - Etäopetus
 • 05.04.2024 08:30 - 10:30, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3007 - Etäopetus
 • 12.04.2024 08:30 - 10:30, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3007 - Etäopetus
 • 19.04.2024 08:30 - 10:30, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3007 (itsenäistä työskentelyä)
 • 26.04.2024 08:30 - 10:30, Ohjelmointi 2 TSAT0510-3007

Tavoitteet

Tutustut laiterajapintojen sekä graafisen käyttöliittymän ohjelmointiin ja syvennät aiempaa ohjelmointiosaamistasi. Tällä opintojaksolla opiskeluun tarvitset pohjatiedot ohjelmoinnista. Mahdollistaa aiheen syvällisemmän opiskelun toisilla opintojaksoilla.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Tunnet laitteiden liityntärajapintoja ja ymmärrät olio-ohjelmoinnin perusideologian.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat soveltaa ohjelmointiosaamista laitteiden väliseen kommunikointiin.

Sisältö

Rajapintojen ohjelmointi
Ohjelmointiosaamisen syventäminen
Tietoliikenneprotokollan soveltaminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- etäluennot
- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- etäluennot 40h
- harjoitustyöt 28h
- tehtävät 10h
- itsenäinen työskentely 30h
Yhteensä 108h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu tentin ja harjoitusten/tehtävien laadulliseen arviointiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta niiden tulkinta on haasteellista.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta niiden itsenäinen soveltaminen on haasteellista. Kykenet ohjelmoimaan yksinkertaisen sovelluksen, jossa on graafinen käyttöliittymä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Osaat ohjelmoida itsenäisesti yksinkertaisia sovelluksia, joissa on graafinen käyttöliittymä. Pystyt analysoimaan ongelmia ja soveltamaan tietoliikenneprotokollatuntemustasi ohjelmointitehtävissä. Tunnet olio-ohjelmoinnin peruskonseptit.

Kiitettävä (4): Hallitset kaikki opintojakson keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset kaikki opintojakson keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä poikkeuksellisen luovasti. Osaat analysoida toteuttamasi sovelluksen toimintaa tehokkuuden ja luotettavuuden näkökulmasta. Ymmärrät automaatiossa käytettävien rajapintojen mahdollisuudet ja rajoitteet.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusosaaminen
Tietotyypit ja muuttujat
Ehto- ja toistolauseet
Aliohjelmat