Siirry suoraan sisältöön

Säädetyt sähkömoottorikäytöt (5 op)

Toteutuksen tunnus: TSASS530-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Sirpa Hukari
 • Olli Väänänen

Ryhmät

 • TSA22KMS
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 23.01.2024 16:30 - 18:00, Säädetyt sähkömoottorikäytöt TSASS530-3005 - Etäopetus
 • 30.01.2024 16:30 - 18:00, Säädetyt sähkömoottorikäytöt TSASS530-3005 - Etäopetus
 • 13.02.2024 16:30 - 18:00, Säädetyt sähkömoottorikäytöt TSASS530-3005 - Etäopetus
 • 20.02.2024 16:30 - 18:00, Säädetyt sähkömoottorikäytöt TSASS530-3005 - Etäopetus
 • 08.03.2024 14:45 - 16:15, Säädetyt sähkömoottorikäytöt TSASS530-3005 - Koe
 • 08.03.2024 16:30 - 17:30, Säädetyt sähkömoottorikäytöt TSASS530-3005
 • 26.03.2024 16:30 - 18:00, Säädetyt sähkömoottorikäytöt TSASS530-3005 - Etäopetus
 • 09.04.2024 16:30 - 18:00, Säädetyt sähkömoottorikäytöt TSASS530-3005 - Etäopetus
 • 16.04.2024 16:30 - 18:00, Säädetyt sähkömoottorikäytöt TSASS530-3005 - Etäopetus
 • 02.05.2024 16:30 - 18:00, Säädetyt sähkömoottorikäytöt TSASS530-3005 - Etäopetus
 • 17.05.2024 13:00 - 17:00, Säädetyt sähkömoottorikäytöt TSASS530-3005 - Koe

Tavoitteet

Tutustut sähkömoottorikäyttöjen toiminta- ja ohjausperiaatteisiin. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää aiemmin hankittua sähkötekniikan ja elektroniikan perusosaamista. Tämän kurssin suoritettuasi sinulla on valmiudet suunnitella sähkömoottorikäyttöjä.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Sinulla on sähkömoottorikäyttöjen tuntemus. Hallitset muuttajissa käytettävän tehoelektroniikan perusteet kuten esimerkiksi kommutoitujen tasa- ja vaihtosuuntaajien rakenteet ja toimintaperiaatteet. Tunnet sähkökäyttöön kuuluvat komponentit ja laitteet. Sinulla on valmiudet mitoittaa vakionopeus- ja säädettävien käyttöjen komponentit erilaisiin käyttökohteisiin kuten mm. pumppu-, puhallin-, kuljetin- ja linjakäytöt. Ohjauksessa käytetyt väyläratkaisut ovat sinulle tuttuja. Tunnet yleisimmät sähkökäyttöjen suojaus- ja ohjausmenetelmät. Sinulla on valmiudet sähkökäytön laitteiden parametrisointiin ja asetteluun. Tunnet sähkökäytöissä käytetyt uusimmat tekniikat ja osaat jatkossa seurata tämän alan kehittymistä.

Sisältö

Tehoelektroniikan komponentit (mm. suuntaajissa käytettävät puolijohdekomponentit)
Verkkokommutoitujen tasa- ja vaihtosuuntaajien rakenteet ja toimintaperiaatteet
Pakkokommutoitujen suuntaajien kuten invertterien ja tasavirtakatkojien toiminta
Säädetyt ac- ja dc-käytöt
Pehmokäynnistimet, älykkäät moottorilähdöt
Sähkökäytöt perusrakenne ja komponentit
Servokäytöt
Käyttöjen mitoitus ja valinta (pumppukäytöt, puhallinkäytöt, kuljettimet, linjakäytöt jne…)
Sähkökoneiden säätömenetelmien perusteet (esim. suora momenttisäätö)
Laitteiden parametrit ja asettelut

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kuvataan oppimisympäristössä. Haetaan opintojaksolta.

Opetusmenetelmät

-luentoja
-itseopiskelua
-verkko-opintoja
-harjoitustöitä
-oppimistehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeiden ajankohdat ja toteutustavat ilmoitetaan opintojakson avausinfossa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h. Kuormitus jakautuu eri tavoin opintojakson toteutustavasta riippuen.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearvioinnit tehdään pääosin oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu harjoitustöissä ja välikokeissa osoitettuun osaamiseen.
Avoin AMK: 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden tulkitsemisessa.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta asioiden soveltaminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet sähkökäyttöön kuuluvat komponentit ja laitteet. Omaat valmiudet mitoittaa vakionopeus- ja säädettävien käyttöjen komponentit erilaisiin käyttökohteisiin kuten mm. pumppu-, puhallin-, kuljetin- ja linjakäytöt. Tunnet yleisimmät sähkökäyttöjen suojaus- ja ohjausmenetelmät.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti. Otteesi on asiantunteva.

Esitietovaatimukset

Sähkötekniikan perustuntemus ja suunnitteluosaaminen