Siirry suoraan sisältöön

Robotiikan turvaratkaisut (1 op)

Toteutuksen tunnus: TSAR0500-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

06.02.2024 - 07.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Juho Riekkinen

Ryhmät

 • TSA22KMA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA22KMS
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 06.02.2024 16:00 - 18:00, Robotiikan turvaratkaisut TSAR0500-3006 - Etäopetus
 • 06.03.2024 15:30 - 17:30, Robotiikan turvaratkaisut TSAR0500-3006 - Etäopetus
 • 03.04.2024 16:00 - 18:00, Robotiikan turvaratkaisut TSAR0500-3006 - Etäopetus

Tavoitteet

Tutustut robotiikan turvallisuuskysymyksiin ja turvaratkaisuihin. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää tekniikan alan perusosaamista ja näitä oppeja tarvitset mm. muilla tämän moduulin opintojaksoilla.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Osaat tunnistaa keskeiset robotiikkasovelluksen riskit ja ymmärrät miten niihin pitää varautua. Osaat tehdä riskien arvioinnin yksinkertaisia työmenetelmiä käyttäen ja osaat suhtautua koneturvallisuusasioihin vakavasti.

Sisältö

Robotin aiheuttamat tyypillisimmät vaaratilanteet
Turva-analyysi ja vaatimusmäärittelyt
Robottijärjestelmän turvallisuussuunnittelu
Turvatoimintojen toteuttaminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- etäluennot 10h
- harjoitustyöt ja tehtävät 17h
Yhteensä 27h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu tentin ja harjoitustyön/tehtävien laadulliseen arviointiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S): Ymmärrät robotiikkaan liittyvät vaaratekijät ja osaat tunnistaa niitä. Osaat käyttää jotain riskinarviointimenetelmää riskin suuruuden arvioinnissa. Tunnet turvalaitetekniikkaa ja osaat arvioida sen soveltuvuutta kohteeseen.

Esitietovaatimukset

Tekniikan alan perustuntemus