Siirry suoraan sisältöön

Robotiikan perusteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: TSAR0510-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

17.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Juho Riekkinen

Ryhmät

 • TSA22KMA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA22KMS
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 17.01.2024 16:00 - 18:00, Robotiikan perusteet TSAR0510-3006 - Etäopetus
 • 05.03.2024 16:00 - 18:00, Robotiikan perusteet TSAR0510-3006 - Etäopetus
 • 27.03.2024 16:00 - 18:00, Robotiikan perusteet TSAR0510-3006 - Etäopetus
 • 24.04.2024 16:00 - 18:00, Robotiikan perusteet TSAR0510-3006 - Etäopetus

Tavoitteet

Tutustut robotiikan käsitteisiin sekä sovellus- ja laitteistoratkaisuihin. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää tekniikan alan perusosaamista ja tämä opintojakso mahdollistaa aiheen syvällisemmän opiskelun toisilla opintojaksoilla.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Tunnet robotiikan peruslaiteratkaisuja ja ohjelmointiympäristöjä eri sovellusalueilla.

Sisältö

Robotiikan käsitteet ja määritelmä
Robotit eri sovellusaloilla, käyttökohteet ja markkinatilanne
Robottiturvallisuus
Robotin perusohjelmointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- etäluennot 18h
- harjoitustyöt 15h
- itsenäinen työskentely ja tehtävät 48h
Yhteensä 81h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu tentin ja harjoitusten/tehtävien laadulliseen arviointiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden hahmottamisessa.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnistat robotiikan laajan kirjon, tunnet erilaisia rakenteita ja sovelluksia.

Kiitettävä (4): Tunnet keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa toteutuksissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä luovasti.

Esitietovaatimukset

Tekniikan alan perusosaaminen