Siirry suoraan sisältöön

Automaatiotekniikan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TSAA0520-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Samppa Alanen

Ryhmät

 • TSA23SR1
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA23SR2
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 10.01.2024 08:30 - 10:00, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 11.01.2024 08:30 - 10:00, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 16.01.2024 09:00 - 10:30, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 17.01.2024 08:30 - 10:00, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 22.01.2024 11:30 - 13:00, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 23.01.2024 08:30 - 10:00, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 24.01.2024 08:30 - 10:00, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 25.01.2024 08:30 - 10:00, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 29.01.2024 11:30 - 13:00, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 30.01.2024 08:30 - 10:00, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 31.01.2024 08:30 - 10:00, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 01.02.2024 08:30 - 10:00, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 05.02.2024 11:30 - 13:00, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 06.02.2024 08:30 - 10:00, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 07.02.2024 08:30 - 10:00, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 08.02.2024 08:30 - 10:00, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 12.02.2024 11:30 - 13:00, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 13.02.2024 08:30 - 10:00, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 14.02.2024 08:30 - 10:00, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 15.02.2024 08:30 - 10:00, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 19.02.2024 11:30 - 13:00, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 20.02.2024 08:30 - 10:00, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 21.02.2024 08:30 - 10:00, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 22.02.2024 08:30 - 10:00, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 05.03.2024 09:30 - 11:30, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 06.03.2024 09:30 - 11:30, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 12.03.2024 08:00 - 11:30, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 13.03.2024 08:00 - 11:30, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 19.03.2024 08:00 - 11:30, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 20.03.2024 08:00 - 11:30, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 26.03.2024 08:00 - 11:30, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 27.03.2024 08:00 - 11:30, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 02.04.2024 08:00 - 11:30, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 03.04.2024 08:00 - 11:30, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 09.04.2024 08:00 - 11:30, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 10.04.2024 08:00 - 11:30, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 16.04.2024 08:00 - 11:30, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 17.04.2024 08:00 - 11:30, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 23.04.2024 08:00 - 11:30, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014
 • 24.04.2024 08:00 - 11:30, Automaatiotekniikan perusteet TSAA0520-3014

Tavoitteet

Tutustut automaation peruslaiteratkaisuihin ja opit toteuttamaan yksinkertaisen automaatiokokonaisuuden laitteistomäärittelyn ja ohjelmoinnin osalta. Tällä opintojaksolla saat perusnäkemyksen automaatiotekniikasta. Tämä opintojakso mahdollistaa aiheen syvällisemmän opiskelun toisilla opintojaksoilla.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Tunnet automaatiotekniikan peruslaiteratkaisuja (anturit, lähettimet, toimilaitteet, niiden kytkentäperiaatteet) ja ymmärrät niiden toiminnan.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat valita sopivia laiteratkaisuja yksinkertaisiin automatisointikohteisiin ja tehdä niihin soveltuvia ohjaus- ja säätösovelluksia ohjelmoitavia logiikoita käyttäen.

Sisältö

Kenttälaitteet (sähköiset ja pneumaattiset)
Ohjelmoitavat logiikat
Valvomot
Hajautetut automaatiojärjestelmät
Ohjelmointityökalut

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden hahmottamisessa. Pystyt toteuttamaan tuettuna yksinkertaisia laiteohjauksia.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa. Pystyt kuitenkin toteuttamaan tyydyttävästi automaatiopiirien perusohjauksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet automaatiotekniikan peruskomponentit ja osaat tehdä kokonaisvaltaisesti perusteltuja valintoja niiden välillä. Ymmärrät hyvin erilaisia automaatiopiirien kytkentöjä. Osaat käyttää ohjelmointiympäristöä niin hyvin, että pystyt tekemään toimivan sovelluksen ja muokkaamaan olemassa olevia laajempiakin ohjelmia hyviä käytänteitä noudattaen.
Osaat käyttää hyvin työkaluja ohjelman monitorointiin ja simulointiin ja pystyt paikantamaan yksinkertaisia vikoja järjestelmästä.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti erilaisten automaatiopiirien käytännön toteutuksessa. Näkemyksesi järjestelmistä on niin vahvaa, että osaat hahmottaa vaihtoehtoisiakin ratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä luovasti järjestelmäkokonaisuuksista aina kenttälaitetasolle asti. Osaat tehdä kriittistä vertailua ratkaisuvaihtoehtojen kesken.

Esitietovaatimukset

Digitaalitekniikan perusasiat (lukujärjestelmät, Boolen algebra) tulee osata.