Siirry suoraan sisältöön

Tietokantojen perusteet (4 op)

Toteutuksen tunnus: TSAT0520-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Ari Rantala

Ryhmät

 • TSA23KMS
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
 • TSA23KMA
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
 • 10.01.2024 17:00 - 18:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3010 - online-ohjaus
 • 17.01.2024 17:00 - 18:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3010 - online-ohjaus
 • 24.01.2024 17:00 - 18:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3010 - online-ohjaus
 • 31.01.2024 17:00 - 18:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3010 - online-ohjaus
 • 07.02.2024 17:00 - 18:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3010 - online-ohjaus
 • 14.02.2024 17:00 - 18:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3010 - online-ohjaus
 • 21.02.2024 17:00 - 18:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3010 - online-ohjaus
 • 06.03.2024 17:00 - 18:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3010 - online-ohjaus
 • 13.03.2024 17:00 - 18:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3010 - online-ohjaus
 • 20.03.2024 17:00 - 18:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3010 - online-ohjaus
 • 27.03.2024 17:00 - 18:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3010 - online-ohjaus
 • 03.04.2024 17:00 - 18:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3010 - online-ohjaus
 • 10.04.2024 17:00 - 18:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3010 - online-ohjaus
 • 17.04.2024 17:00 - 18:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3010 - online-ohjaus
 • 24.04.2024 17:00 - 18:30, Tietokantojen perusteet TSAT0520-3010 - online-ohjaus

Tavoitteet

Tutustut tietokantoihin siinä laajuudessa kuin sähkö- ja automaatiotekniikan näkökulmasta on tarpeellista. Tämän opintojakson avulla sinulla on peruskäsitys tietokannoista toimiessasi niiden parissa.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Tunnet tietokantojen perusrakenteet ja -käsitteet.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat hakea, muokata ja täydentää tietokantaan tallennettua tietoa tietokantakyselyjen avulla.

Sisältö

Peruskyselyt tietokantoihin
Tietokannan soveltaminen
Käsitemallin ymmärtäminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson verkkosivut (verkkomateriaali, videomateriaali, harjoitustehtävät)

Opetusmenetelmät

Luennot 24 h harjoitukset 56 h itsenäinen työskentely 28 h Yhteensä 108 h

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 24 h harjoitukset 56 h itsenäinen työskentely 28 h Yhteensä 108 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta niiden tulkinta on haasteellista.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta keskeisten asioiden soveltaminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Hallitset hyvin tietokannan peruskyselyt ja niiden kanssa työskentelyn. Osaat soveltaa tietokannoista oppimaasi teoriaa käytäntöön ja ymmärrät käsitemallin.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä luovasti ja innovatiivisesti erilaisia ratkaisuja hahmottaen.

Esitietovaatimukset

-