Siirry suoraan sisältöön

Kenttälaitteet (2 op)

Toteutuksen tunnus: TSAAA600-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

  • Veli-Matti Häkkinen

Ryhmät

  • TSA23KMA
    Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
  • 12.01.2024 11:30 - 17:30, Kenttälaitteet TSAAA600-3008
  • 16.01.2024 17:00 - 18:30, Kenttälaitteet TSAAA600-3008 - Etäopetus
  • 23.01.2024 17:00 - 18:30, Kenttälaitteet TSAAA600-3008 - Etäopetus
  • 23.02.2024 08:30 - 09:30, Kenttälaitteet TSAAA600-3008

Tavoitteet

Tutustut automaation kenttälaitteisiin suunnittelun näkökulmasta. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää automaation perusteiden tuntemista ja tässä opittua pystyt käyttämään esim. muilla tämän moduulin opintojaksoilla.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Ymmärrät kenttälaitteiden asennuspaikkojen ja -tapojen vaikutukset järjestelmäkokonaisuuden toiminnallisuuteen. Osaat laatia ja tulkita kenttälaitteiden asennustekniikkaan ja niiden valintaan liittyviä dokumentteja ja ymmärrät standardien roolin osana suunnitteluprojektia.

Sisältö

perusmittausten anturit
säätöventtiilien valinta ja mitoitus
kenttälaitteiden asennustekniikka
kenttälaitteisiin liittyvät suunnitteludokumentit

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sivonen, M. 2001. Teollisuuden instrumentointi: rakenne ja suunnittelu. Helsinki: AEL.

Häkkinen, V-M. 2020. Kenttälaitteet. Kurssimateriaali, AMK. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tekniikan ala.

Opetusmenetelmät

Automaatiokokonaisuuksien suunnittelu on luonnostaan ongelmalähtöistä ja siksi sitä käytetään myös oppimismenetelmänä. Konkreettisesti se tapahtuu kontaktituntien, palautettavien harjoitusten ja itsenäisen työskentelyn kautta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lähitentti Moodlessa ilmoitettuna ajankohtana ja kaksi uusintakertaa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Keskusteltava erikseen tapauskohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 16 h, Tutorial -tunnit 4h, itsenäinen työskentely 34 h, yhteensä 54 tuntia oppimistyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearviointi tapahtuu pääosin oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu 100% tentissä osoitettuun osaamiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden tulkitsemisessa.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta kokonaisvaltaisen kenttälaitesuunnittelun tekeminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet tavallisimmat kenttälaitteet ja perusteet niiden sijoituksista, asennusmenetelmistä, asennusten dokumentoinnista ja asennusmateriaaleista. Osaat valita ja mitoittaa perusprosesseihin sopivat kenttälaitteet.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti projekteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä hahmottaen erilaisia vaihtoehtoisia toimivia kokonaisratkaisuja.

Esitietovaatimukset

Fysiikan ja mittaustekniikan perustuntemus