Siirry suoraan sisältöön

Teollisuuden instrumentointi (2 op)

Toteutuksen tunnus: TSAAA610-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

  • Vesa Hytönen

Ryhmät

  • TSA23KMA
    Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
  • 21.03.2024 12:15 - 13:45, Teollisuuden instrumentointi (Tenttivaihtoehto 1)
  • 19.04.2024 09:15 - 10:45, Teollisuuden instrumentointi TSAAA610-3008
  • 10.05.2024 15:00 - 17:00, Toiminnallinen turvallisuus TSAAA500-3008

Tavoitteet

Perehdyt teollisuuden instrumentointiin suunnittelun näkökulmasta. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää automaatiotekniikan perusteiden ja kenttälaitteiden tuntemista. Tässä opittua pystyt hyödyntämään esimerkiksi Automaation laitteistosuunnittelu -moduulin muilla opintojaksoilla.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Tunnet yleisesti käytössä olevat periaatteet isojen instrumenttimassojen sähkösuunnittelusta ja suunnittelun dokumentaatiosta. Pystyt laatimaan niitä osana suunnitteluprojektia ja tunnet alan keskeiset työskentelytavat ja -käytänteet.

Sisältö

Instrumentoinnin dokumentaatio ja piirrosmerkit
Instrumentoinnin käsitteet ja tunnuskirjaimet
Instrumentoinnin kaapelit ja kilvet
Instrumentoinnin suunnitteluohje
Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset
I/O-jako ja ristikytkentä
Virtapiirikaaviot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kuphaldt, Tony R. 2022. Lessons In Industrial Instrumentation. Under the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution 4.0 International Public License -verkkomateriaali. Viitattu 11.09.2023. https://www.ibiblio.org/kuphaldt/socratic/sinst/book/liii.pdf

Hytönen, V. 2021. Teollisuuden instrumentointi. Moodlen kurssimateriaali.

Opetusmenetelmät

Perehtyminen aihepiiriin tenttimateriaalin perusteella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti (kevät 2024)
Uusintatentti 1 (kevät 2024)
Uusintatentti 2 (kevät 2024)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaiskuormitus yhteensä 54 tuntia oppimistyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearvioinnit tehdään pääosin oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu tentissä osoitettuun osaamiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden tulkitsemisessa.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta kokonaisvaltaisen kenttälaitesuunnittelun tekeminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet erilaisia käytänteitä ja ratkaisuja kentän ja järjestelmän välisten signaalien toteuttamiseen. Tiedät keskeiset rakenteet ja komponentit, joita signaalikaapeloinneissa käytetään. Osaat tehdä ja tulkita kytkentöihin liittyviä dokumentteja ja ymmärrät eri dokumentaatioiden yhteyden toisiinsa.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti projekteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä hahmottaen erilaisia vaihtoehtoisia toimivia kokonaisratkaisuja.

Esitietovaatimukset

Automaatiotekniikan perusteiden ja kenttälaitteiden tuntemus