Siirry suoraan sisältöön

Sähkövoimatekniikan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TSASS610-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Vesa Hytönen

Ryhmät

 • TSA23KMS
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
 • 12.01.2024 09:00 - 10:30, Sähkövoimatekniikan perusteet TSASS610-3007
 • 02.02.2024 13:00 - 18:00, Sähkövoimatekniikan perusteet TSASS610-3007
 • 07.03.2024 14:00 - 17:00, Sähkövoimatekniikan perusteet
 • 22.03.2024 14:00 - 18:00, Sähkövoimatekniikan perusteet TSASS610-3007
 • 18.04.2024 16:00 - 17:30, Sähkövoimatekniikan perusteet TSASS610-3007
 • 10.05.2024 15:00 - 17:00, Sähkövoimatekniikan perusteet TSASS610-3007

Tavoitteet

Saat perustuntemuksen sähkövoimatekniikan osa-alueista ja perehdyt syvällisemmin kytkettyjen 3-vaihepiirien laskentaan. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää sähkötekniikan perusosaamista ja näitä oppeja tarvitset mm. muilla tämän moduulin opintojaksoilla.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat kytkettyjen 3-vaihepiirien peruslaskennan ja tunnet hyvin tehon eri käsitteet. Ymmärrät loistehon ja yliaaltojen vaikutuksen sähkövoimajärjestelmässä. Tiedät, kuinka sähkövoimajärjestelmän perussuureet mitataan. Tunnet myös sähkön laatuun liittyvät mittaukset. Osaat hyödyntää matemaattisia menetelmiä ja työkaluja alan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Sisältö

Symmetrinen ja epäsymmetrinen 3-vaihejärjestelmä
Vaihtosähköpiirien tehosuureet
Jännitteen alenema
Loistehon kompensointi
Yliaaltojen teoria
Muutosilmiö
Sähköstatiikka ja sähkön lujuus
Virran, jännitteen ja tehon mittaaminen sähkövoimajärjestelmässä, energiamittaus
Sähkön laatuun liittyvät mittaukset
Sähkömekaniikan esittely (sähkökoneet ja muuntajat)
Sähkölaitos- ja valaistustekniikan esittely
Sähkökäyttöjen ja tehoelektroniikan esittely
Sähköntuotantolaitokset yleisellä tasolla
Kiinteistöjen sähköverkot
Sähköturvallisuus ja sähköpätevyydet

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön (Moodle) materiaalit

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmänä käytetään ongelmaperustaista oppimista. Konkreettisesti oppiminen tapahtuu itsenäisesti suoritettavien ja palautettavien oppimistehtävien kautta. Oppimistehtävien suorittamista ohjataan video-ohjeistuksilla ja kontaktitunneilla. Opintojaksolla suoritetaan myös laboratoriotöitä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti (kevät 2024)
Uusintatentti 1 (kevät 2024)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaiskuormitus 135 h oppimistyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearvioinnit tehdään pääosin oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu tentissä osoitettuun osaamiseen.

Avoin AMK 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta niiden tulkitseminen on haasteellista.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta keskeisten asioiden soveltaminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Opiskelija: Osaat kytkettyjen 3-vaihepiirien peruslaskennan ja tunnet hyvin tehon eri käsitteet. Ymmärrät loistehon ja yliaaltojen vaikutuksen sähkövoimajärjestelmässä. Tiedät, kuinka sähkövoimajärjestelmän perussuureet mitataan.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti. Otteesi on asiantunteva.

Esitietovaatimukset

Sähkötekniikan perustuntemus