Siirry suoraan sisältöön

CAD perusteet (2 op)

Toteutuksen tunnus: TSAA0500-3017

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 10.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Veli-Matti Häkkinen
 • Vesa Hytönen

Ryhmät

 • TSA24KM
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
 • 08.01.2024 12:00 - 16:00, CAD perusteet TSAA0500-3017
 • 26.01.2024 11:30 - 15:00, CAD perusteet TSAA0500-3017
 • 16.02.2024 14:00 - 15:30, CAD perusteet (Tentti F310, ohjaus F211)
 • 12.04.2024 10:15 - 11:45, CAD perusteet TSAA0500-3017
 • 03.05.2024 11:15 - 13:00, CAD perusteet TSAA0500-3017

Tavoitteet

Opit laatimaan yksinkertaisia dokumentteja CAD-ohjelmalla ja tunnet hyvät käytänteet niiden tekemiseen. Tällä opintojaksolla opittuja taitoja tarvitset myöhemmin toisilla kursseilla.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Tutustut CAD-ympäristössä työskentelyyn ja ymmärrät teknisten dokumenttien laatimisen hyvät ja tehokkaat käytänteet.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat käyttää suunnittelutyökaluja teknisten dokumenttien tuottamisessa tehokkaasti.

Sisältö

CAD–peruspiirto
CAD–perusmuokkaukset
Teknisen dokumentoinnin käytänteet, esim. revisiointi
Tasot ja viitekuvat
Tulostus ja layoutit
CAD–blokit
CAD–ohjelmointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Shrock, Cheryl R.; Heather, Steve, 2019. Beginning AutoCAD® 2020 - Exercise Workbook. E-kirja. Industrial Press. Viitattu 11.09.2023.

https://app.knovel.com/web/toc.v/cid:kpBACADE11/viewerType:toc//root_slug:viewerType%3Atoc/url_slug:root_slug%3Abeginning-autocad-2020?kpromoter=federation

Opetusmenetelmät

CAD-työskentelyssä luonteenomaista on, että tekijä joutuu ratkomaan paljon eri tasoisia kuvan tuottamiseen liittyviä ongelmia ja tekemään työskentelyn yksityiskohtien osalta jatkuvasti päätöksiä. Tämän vuoksi oppimismenetelmänä käytetään ongelmaperustaista oppimista. Konkreettisesti oppiminen tapahtuu itsenäisesti suoritettavien ja palautettavien oppimistehtävien kautta. Oppimistehtävien suorittamista ohjataan video-ohjeistuksilla sekä kontaktitunneilla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti (kevät 2024)
Uusintatentti 1 (kevät 2024)
Uusintatentti 2 (kevät 2024)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 54 tuntia oppimistyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearvioinnit pääosin oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu palautettaviin oppimistehtäviin ja tentissä osoitettuun osaamiseen.

Tämä opintojakso on suunniteltu myös Jamkin avoimen polkuopiskelijoille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S): Osaat laatia teknisiä dokumentteja käyttäen CAD-ohjelmistoa. Ohjelmistolla hallitset peruspiirron ja perusmuokkauksen sekä pystyt hyödyntämään erilaisia tasoja ja layout-rakenteita. Osaat luoda blokin attribuuttiteksteillä ja hallitset myös blokin muokkaamisen. Käyttö on sujuvaa.

Esitietovaatimukset

-