Siirry suoraan sisältöön

Fys1 Voima ja liike (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLF1300-3095

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 10.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Ari Latvala
 • Ville Kotimäki

Ryhmät

 • TSA24KM
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
 • 09.01.2024 08:30 - 10:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3095
 • 15.01.2024 19:00 - 20:00, FYS1: Nettiohjaus
 • 26.01.2024 09:00 - 10:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3095
 • 06.02.2024 19:00 - 20:00, FYS1: Nettiohjaus
 • 20.02.2024 19:00 - 20:00, FYS1: Nettiohjaus
 • 15.03.2024 09:00 - 10:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3095
 • 19.03.2024 20:00 - 21:00, FYS1: Nettiohjaus
 • 26.03.2024 19:00 - 20:00, FYS1: Nettiohjaus
 • 09.04.2024 19:00 - 20:00, FYS1: Nettiohjaus
 • 12.04.2024 08:30 - 10:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3095
 • 18.04.2024 19:00 - 20:00, FYS1: Nettiohjaus
 • 23.04.2024 20:00 - 21:00, FYS1: Nettiohjaus
 • 02.05.2024 19:00 - 20:00, FYS1: Nettiohjaus
 • 03.05.2024 08:30 - 10:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3095 (Läpäisykoe)
 • 06.05.2024 18:00 - 21:30, FYS1: Arvosanakoe 1

Tavoitteet

Tarkoitus:
Opit kinematiikan ja dynamiikan perusteet, joita tarvitset mekaniikan perusilmiöiden ymmärtämiseen. Lisäksi opit loogista ajattelua ja ongelmanratkaisua.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys 

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi tunnistat kinematiikan ja dynamiikan perusperiaatteet.

Sisältö

SI-järjestelmä, skalaarit, vektorit, yksiulotteinen liike, heittoliike,
Newtonin lait, voimat, ympyräliike, pyörimisliike, vääntömomentti ja hitausmomentti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssilla käytetään opettajan tekemiä videoita sekä pdf-muotoista materiaaleja.

Seuraavat kirjat sisältävät kurssilla käsiteltäviä aiheita:

1.) Young, Hugh D.; Freedman, Roger A. University Physics with Modern Physics. International edition.
2.) Knight, Randal D. Physics for Scientists and Engineers. Pearson International edition.
3.) Suvanto, K. Tekniikan Fysiikka 1. Edita.

Mitkä tahansa painokset kelpaavat.

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan käänteisen luokkahuoneen menetelmällä. Opiskelijat tutustuvat itsenäisesti video- ja pdf-materiaaleihin jonka pohjalta laskevat annettuja harjoitustehtäviä. Harjoitustehtäviin saa apua kontaktiopetuksessa ja nettiohjauksissa, jossa voi esittää opettajalla kysymyksiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin koeaikataulut ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi (3 op) sisältää laskennallisesti noin 81 h työtä. Suurin osa tästä on opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Arvio tuntien jakautumisesta on seuraava:

Kontaktiopetusta Jamkilla: 9 h
Loppukoe: 5 h
Etäohjauksia: 6 h
Itsenäistä työskentelyä: 61 h

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi arvioidaan kaksiosaisen loppukokeen avulla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat tunnistaa opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan yksinkertaisia opintojakson aihealueisiin liittyviä ongelmia. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä mallin avulla. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Kiitettävä 4
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Tekemäsi laskut ovat pääosin oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Osaat soveltaa oppimaasi uusissa tilanteissa. Tekemäsi laskut ovat täysin oikein tai sisältävät muutamia huolimattomuusvirheitä.

Esitietovaatimukset

Kurssin suorittaminen edellyttää alkeisfunktioiden ja yhtälönratkaisun hallintaa.