Siirry suoraan sisältöön

Palveluliiketoiminnan perusteet (10 op)

Toteutuksen tunnus: MP00BA24-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

 • Tomi Hiltunen

Ryhmät

 • MPT24KM
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJAMPT24KM
  Avoin AMK, marata, AMK-polut, palveluliiketoiminta, monimuotototeutus
 • 15.01.2024 17:00 - 19:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3010
 • 22.01.2024 17:00 - 19:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3010
 • 29.01.2024 17:00 - 19:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3010
 • 06.02.2024 17:00 - 19:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3010
 • 12.02.2024 17:00 - 19:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3010
 • 19.02.2024 17:00 - 19:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3010
 • 04.03.2024 17:00 - 19:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3010
 • 11.03.2024 17:00 - 19:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3010
 • 18.03.2024 17:00 - 19:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3010
 • 25.03.2024 17:00 - 19:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3010
 • 08.04.2024 17:00 - 19:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3010
 • 15.04.2024 17:00 - 19:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3010
 • 22.04.2024 17:00 - 19:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3010
 • 29.04.2024 17:00 - 19:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3010

Tavoitteet

Tunnistat palveluyrityksen toimintaympäristön, liiketoimintamallit ja alan yritysmuodot. Tiedät palvelun ja hospitalityn käsitteenä sekä niiden käytännön merkityksen. Tunnet käsitteet asiakas, kuluttaja, käyttäjä ja asiakkuus. Tunnistat asiakkaan tarpeiden ja erilaisuuden merkityksen käyttäytymistä säätelevinä tekijöinä. Tunnistat oman roolisi palveluntuottajana sekä omia asiakaspalveluvalmiuksiasi.

Sisältö

Palveluyrityksen toimintaympäristö
Alan palveluyrityksen liiketoimintamallit ja yritysmuodot
Hospitality
Palvelun ominaispiirteet
Asiakaspalvelija ja palveluntuottaja
Asiakkaan kohtaaminen ja haasteelliset asiakaspalvelutilanteet
Asiakas-, kuluttaja-, käyttäjä- ja asiakkuus-käsitteet

Aika ja paikka

?

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Viitala, R. & Jylhä, E.2013. Liiketoimintaosaaminen – menestyvän yrityksen perusta. Edita Publishing Oy.

- Matkailualalla positiiviset näkymät. Työ-, ja elinkeinoministeriö. 2023

- PT-toimialabarometri: Matkailu, syksy 2023. Työ-, ja elinkeinoministeriö. 2023

Opetusmenetelmät

Webinaarit, pienryhmätehtävät, oppimistehtävä (ryhmässä) sekä tentti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Etävierailuja ja -haastatteluja webinaarien yhteydessä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssilla myöhemmin

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Työn opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Kurssi on kuormitukseltaan 10 op, vastaten 270 tunnin työmäärää.
- Webinaareihin osallistumisen, ryhmätyön tekemisen ja tentin lisäksi opiskelijan ajankäyttöön vaikuttaa omatoiminen kirjallisuuden lukeminen.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5 sisältyy max-paikkoihin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Tunnistat palveluyrityksen toimintaympäristöä sekä liiketoimintamalleja. Tiedät palvelun käsitteenä sekä sen käytännön merkityksen. Tunnet käsitteet asiakas, kuluttaja, käyttäjä ja asiakkuus. Tunnistat asiakkaan tarpeiden ja erilaisuuden merkityksen käyttäytymistä säätelevinä tekijöinä. Tunnistat oman roolisi palveluntuottajana sekä omia asiakaspalveluvalmiuksiasi.
2 Sovellat ymmärrystäsi palveluyrityksen toimintaympäristöstä sekä liiketoimintamalleista käytäntöön. Osaat kuvata palvelun käsitteenä sekä sen käytännön merkityksen. Osaat selittää käsitteet asiakas, kuluttaja, käyttäjä ja asiakkuus. Osaat selittää asiakkaan tarpeiden ja erilaisuuden merkityksen käyttäytymistä säätelevinä tekijöinä. Tunnistat oman roolisi palveluntuottajana sekä omia asiakaspalveluvalmiuksiasi ja pystyt sen perusteella vaikuttamaan omaan toimintaasi mainituissa tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Pystyt analysoimaan palveluyrityksen toimintaympäristöä sekä liiketoimintamalleja. Hallitset palvelun käsitteenä sekä sen käytännön merkityksen. Hallitset käsitteet asiakas, kuluttaja, käyttäjä ja asiakkuus. Osaat analysoida asiakkaan tarpeiden ja erilaisuuden merkitystä käyttäytymistä säätelevinä tekijöinä. Hallitset sekä omaa rooliasi palveluntuottajana että omia asiakaspalveluvalmiuksiasi.
4 Edellisten lisäksi pystyt analysoimaan tietojasi ja luomaan itsellesi konaisvaltaisen käsityksen kurssin teemoista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Pystyt arvioimaan palveluyrityksen toimintaympäristöä sekä liiketoimintamalleja. Pystyt arvioimaan palvelun käsitteistöä ja niiden käytännön merkityksiä.
Osaat perustella asiakkaan tarpeiden ja erilaisuuden merkitystä käyttäytymistä säätelevinä tekijöinä. Pystyt kriittisesti arvioimaan sekä omaa rooliasi palveluntuottajana että omia asiakaspalveluvalmiuksiasi.