Siirry suoraan sisältöön

Hankintojen analysointi ja kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLHH2500-3025

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

09.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering

Opettaja

 • Marjo Turunen
 • Jutta Nihtilä

Ryhmät

 • ZJA23STHAH
  Avoin amk, Hankintaosaaja 1, Helsinki, Monimuoto
 • 09.01.2024 10:00 - 16:00, TLHH2500-3025 Hankintojen analysointi ja kehittäminen
 • 10.01.2024 09:00 - 15:00, TLHH2500-3025 Hankintojen analysointi ja kehittäminen
 • 23.01.2024 14:00 - 15:30, TLHH2500-3025 Hankintojen analysointi ja kehittäminen
 • 06.02.2024 14:00 - 15:30, TLHH2500-3025 Hankintojen analysointi ja kehittäminen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Hankinnat ovat merkittävä osa tämän päivän liiketoimintaa. Suorittamalla tämän kurssin opit tunnistamaan hankintojen mahdollisuuksia ja haasteita sekä kehittämään niitä osana menestyvää liiketoimintaa. Kasvatat osaamistasi systemaattisena ja ammattitaitoisena hankinnan ja liiketoiminnan kehittäjänä!

Opintojakson osaamiset:
Hankintaosaaminen, Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Opintojakson osaamistavoite:
Tekniikan soveltaminen käytäntöön: Tällä opintojaksolla opit analysoimaan ja kehittämään hankintatoimea osana organisaation liiketoiminnan kehittämistä. Opit tunnistamaan ja kokeilemaan eri analysointimenetelmiä hankintojen nykytilan selvittämiseksi sekä harjoittelet tekemään päätöksiä mitä ja miten hankintoja kannattaa kehittää nykytila-analyysiin pohjautuen. Tutustut myös hankintojen mittaamisen merkitykseen sekä keskeisimpiin hankinnan mittareihin. Pohdit ja ymmärrät myös digitalisaation, analytiikan ja järjestelmien mahdollisuuksia hankintojen kehittämisessä.

Hankintaosaaminen: Opintojaksolla opit tunnistamaan hankinnan kehittämisen mahdollisuuksia laajasti ja monipuolisesti niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla.

Sisältö

Keskeisiä sisältöalueita ovat:
Hankintojen systemaattinen kehittäminen osana liiketoiminnan kehittämistä
Hankintojen analysointimenetelmät (kuluanalyysi, ABC-analyysi, arvoanalyysi, tail management)
Hankintaprosessin kehittäminen
Hankinta ja suorituskyvyn mittaaminen
Digitalisaatio, analytiikka ja järjestelmät hankinnoissa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin materiaali koostuu työtilassa olevista luentodioista sekä tieteellisistä artikkeleista, tutkimuksista ja videoista.

Kirjallisuus:
Nieminen, Sanna. (2016). Hyvä hankinta - parempi bisnes. Talentum. (e-kirjana JAMK:in kirjastossa)

Lisälukemista:
van Weele, Arjan. 2010. Purchasing and Supply Chain Management. 5th ed. Cengage Learning. (e-kirjana JAMKin kirjastossa)

Iloaranta, Kari ja Pajunen-Muhonen, Hanna. 2012. Hankintojen johtaminen. Tietosanoma.

Pandit, Kirit, ja Haralambos Marmanis. 2008. Spend Analysis: The Window Into Strategic Sourcing. J. Ross Publishing

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää 2 lähiopetuspäivää sekä 2 verkkotapaamista erillisen suunnitelman mukaisesti.
Lähiopetuspäivät pidetään Helsingissä ja verkkotapaaminen zoom-verkkoympäristössä.
Opintojaksolle kuuluu lisäksi itseopiskelua verkossa sekä oppimistehtävät.
Materiaali löytyy verkkotyötilassa itsenäiseen opiskeluun.

Yksityiskohtainen toteutustapa kuvataan opintojakson aloitusvaiheessa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on mahdollisesti vieraileva luennoitsija.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laskennallinen kuormittavuus on opintopistemäärä kertaa 27 tuntia.
Esim. 5-opintopisteen opintojaksolla kuormittavuus on 135h.

Luentoja n.24h
Oppimistehtävät n.60h
Itseopiskelu n.50h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu kontaktipäiville osallistumiseen tai korvaavien tehtävien suorittamiseen ja oppimistehtäviin. Arviointi toteutetaan asteikolla: hyväksytty / hylätty.

Poissaolo kontaktipäiviltä korvataan lisätehtävin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa.

Tyydyttävä 2: Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa. Lisäksi opiskelija osaa kehittää hankintaa soveltaen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa. Lisäksi opiskelija osaa kehittää hankintoja soveltaen ja systemaattisesti.

Kiitettävä 4: Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa. Lisäksi opiskelija osaa kehittää hankintoja soveltaen ja systemaattisesti sekä perustelee merkityksen operatiivisesta ja/tai strategisesta näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa. Lisäksi opiskelija osaa kehittää hankintoja soveltaen, systemaattisesti ja innovatiivisesti sekä perustelee merkityksen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa.

Esitietovaatimukset

Ymmärrys hankinnasta sekä sen roolista ja merkityksestä liiketoiminnassa.