Siirry suoraan sisältöön

Liiketoimintaverkostot (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLHH3500-3021

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

01.04.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering

Opettaja

 • Lotta Happo
 • Minna Kervinen

Vastuuopettaja

Jukka Eerola

Ryhmät

 • ZJA23STHAH
  Avoin amk, Hankintaosaaja 1, Helsinki, Monimuoto
 • 16.04.2024 10:00 - 16:00, TLHH3500-3021
 • 17.04.2024 09:00 - 15:00, TLHH3500-3021
 • 30.04.2024 14:00 - 15:30, TLHH3500-3021
 • 14.05.2024 10:00 - 17:00, TLHH3500-3021 + excu

Tavoitteet

Verkostoituminen on nykypäivän menestyvän liiketoiminnan perusehto. Yksikään organisaatio ei pärjää yksin, vaan tarvitsee menestyäkseen myös muita sidosryhmiä. Verkostomainen liiketoiminta tuo yrityksile dynamiikkaa ja joustavuutta globaalin liiketoiminnan vaatimuksiin. Työskentely verkostoissa vaatii korkeaa osaamista niin organisaatio kuin yksilötasolla.

Opintojaksolla edistettävät osaamiset ovat:

TIETO JA YMMÄRRYS
Saat valmiudet verkostoissa toimimiseen ja niiden ymmärtämiseen. Ymmärrät verkostoitumisen mahdollisuuksia ja haasteita organisaation strategisena ratkaisuna sekä organisaation roolin kansainvälisessä arvoverkostossa. Lisäksi hahmotat, kuinka tunnistaa markkinoiden mahdollisuuksia ja yhdistää ketterästi eri toimijoita menestyväksi verkostoksi.

TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Tunnistat mahdollisuuksia soveltaa menetelmiä ja tekniikoita verkostotoimijoiden yhteistyön mahdollistamiseksi ja kehittämiseksi käytännössä. Tunnistat digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja tunnistat, kuinka kestävän kehityksen teemoja voidaan edistää verkostoissa.

VIESTINTÄ JA TIIMITYÖ
Opit ymmärtämään, kuinka voit kehittää niin organisaatioiden kuin yksilöiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista osana liiketoiminnan kehittämistä.

Sisältö

Keskeisiä sisältöalueita ovat:

- Verkostot ilmiönä
- Verkostot ja arvoverkostot liiketoiminnassa
- Toimittajasuhteiden hallinta (SRM)
- Yritysten välinen yhteistyö
- Yksilöiden välinen yhteistyö

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristön materiaali.

Möller, Kristian, Arto Rajala, and Senja Svahn. 2009. Tulevaisuutena liiketoimintaverkot: johtaminen ja arvonluonti. Teknologiainfo Teknova.

Valkokari, Katri, Hakanen, Taru, Airola Merja. 2007. Yritysverkoston strateginen kehittäminen. Työkirja. VTT.

Valkokari, Katri, Raimo Hyötyläinen, Harri I. Kulmala, Pekka Malinen, Kristian Möller, and Jukka Vesalainen. 2009. Verkostot liiketoiminnan kehittämisessä. WSOYpro.

Kola, S., Koivukoski, U., Koponen, L. & Heino, M. 2020. Ecosystem handbook. Helsinki: Alma Talent.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää 3 lähiopetuspäivää sekä 1 verkkotapaamisen erillisen suunnitelman mukaisesti.
Lähiopetuspäivät pidetään Helsingissä ja verkkotapaaminen zoom-verkkoympäristössä.
Opintojaksolle kuuluu lisäksi itseopiskelua verkossa sekä oppimistehtävät.
Materiaali löytyy verkkotyötilassa itsenäiseen opiskeluun.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssilla hyödynnetään vierailijaluennoitsijoita työelämästä sekä viimeisenä päivänä järjestetään excursio.
Oppimistehtävät tehdään omaan organisaatioon tai valittuun organisaatioon.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tällä toteutuksella ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Osa materiaaleista on englannin kielellä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähipäivät 24h
Verkko-kontakti 2h
Itsenäinen opiskelu 49h
Oppimistehtävät 60h

Lisätietoja opiskelijoille

AVOIN AMK 40

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärrät niiden merkityksen ja osoitat osaamisesi osaamistavoitteissa mainituissa asioissa.

Esitietovaatimukset

Hankintojen johtaminen. Osaat hakea tietoa itsenäisesti ja tehdä raportteja. Tunnet lisäksi logistiikan perusprosessit.