Siirry suoraan sisältöön

AutoCAD perusteet (1 op)

Toteutuksen tunnus: TKKP0300A-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 15.06.2024

Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 1000

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Antti Henell

Ryhmät

 • ZJA23STTA
  Avoin Amk, Teknologia, Toinen aste
 • ZJA23STNO
  Avoin amk, Tekniikka, Nonstop, Verkko
 • ZJK23STNO
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, Tekniikka, Nonstop, Verkko

Tavoitteet

Opiskelija tuntee koneenpiirustuksen perusteet ja osaa piirtää tietokoneavusteisesti kappaleen eri projektiot sekä erilaiset leikkauskuvannot

EA-EE EUR-ACE: Tekninen suunnittelu
Opiskelija osaa tuottaa CAD-järjestelmällä työpiirustuksia.

TKNSU: Suunnitteluosaaminen: Opiskelijat pystyvät piirtämään luonnoksia ja kopioimaan valmiita kuvia.

YHTTY: Kurssi mahdollistaa työskentelyn aloittamisen avustavissa suunnittelutehtävissä

YHTVI: Viestintäosaaminen: Opiskelijat pystyvät liittämään kuvia ja teknisiä dokumentteja harjoitus- ja opinnäytetöihinsä.

Sisältö

CAD piirtämisen perusteet.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on julkaistu Moodle-oppimisalustalle, josta löytyvät suomenkieliset videomateriaalit.

Suositellaan hakettavaksi
Koneenpiirustus 1 & 2, Pere A, Kirpe Oy Helsinki, 13 painos 2021. ISBN 978-952-67419-3-2
tai
Tekniikan taulukkokirja, Valtanen E, Genesis-Kirjat Oy Mikkeli, 22 painos 2019. ISBN 978-972-9867-42-4

Opetusmenetelmät

Toteutuksella opiskellaan itsenäisesti. Ohjelman käyttö ja harjoitustehtävien tekeminen ohjataan videoilla. Harjoitustehtävät palautetaan oppimisalustalle.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Harjoitustyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitukset27h.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi on osa laajempaa kokonaisuutta Tekninen piirustus ja CAD TKKP0300 tai TKKP0310, eikä sitä voida ottaa valinnaisiin aineisiin, jos ko. kurssi kuuluu pakollisiin aineisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Lähtöaineistosta oikein piirretyt projektiot, leikkaukset ja niiden mitoittaminen. Harjoitustehtävien palauttaminen.

Esitietovaatimukset

-