Siirry suoraan sisältöön

Muotoilun perusteet ja pintamallinnus (3 op)

Toteutuksen tunnus: TKKP0550EI-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 15.06.2024

Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Taina Tossavainen
 • Antti Henell

Ryhmät

 • ZJA23STNO
  Avoin amk, Tekniikka, Nonstop, Verkko
 • ZJK23STNO
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, Tekniikka, Nonstop, Verkko

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää muotoilun keskeiset käsitteet ja muotoilun perusteet sekä osaa pintamallinnuksen perusteet ja periaatteet. Opiskelija oppii hyödyntämään kurssilla opittuja käsitteitä sekä menetelmiä perustasolla omassa työssään. Tämän lisäksi hän oppii tunnistamaan muotoilijan työnkuvan ja muotoilun vaatimukset koneensuunnittelussa.


EA-EE: EUR-ACE Tekninen suunnittelu / TKNSU: Suunnitteluosaaminen:
Opiskelija tuntee pintamallinnuksen komennot pystyy mallintamaan niiden avulla haluamiaan pintamalleja, joita voi hyödyntää harjoitustyössään.

YHTVI: Viestintäosaaminen: Opiskelijat pystyvät liittämään visuaalisia kuvia ja teknisiä dokumentteja harjoitus- ja opinnäytetöihinsä. Opiskelija pystyy tekemään tiedoston 3D-printterille tulostusta varten.

Sisältö

3D-pintamallinnustavat ja hybridimallinnus. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 100

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija pystyy mallintamaan annetut tehtävä ja mallintamaan harjoitustyön, jossa on huomioitu muotoilun mahdollisuudet tuotteistamisessa. Raportti harjoitustyöstä ja pintamallinnustehtävien palauttaminen.

Esitietovaatimukset

Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot. 3D-mallinnuksen kuten Inventor, SolidWorks tai Catia perusteet.