Siirry suoraan sisältöön

Laadun kehittämistekniikat (4 op)

Toteutuksen tunnus: TKTO0200-A-3005

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

  • Kirsi Niininen

Ryhmät

  • ZJA23STNO
    Avoin amk, Tekniikka, Nonstop, Verkko
  • ZJK23STNO
    Korkeakoulujen välinen yhteistyö, Tekniikka, Nonstop, Verkko

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa erilaisten tuotantoprosessien laadun parantamisprojekteja. Hän osaa valita ja käyttää siinä tarvittavia kehittämistyökaluja ja -tekniikoita.

Sisältö

Kokonaisvaltainen laadunohjaus (TQM) ja siihen liittyvä laatuajattelu, laadun parantamisen työkalut ja riskianalyysit. Lean-perusteet. Six Sigma.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön materiaali.

Opetusmenetelmät

Ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opiskelu (Moodle).

Lisätietoja opiskelijoille

AVOIN AMK 10
CAMPUSOLINE 50

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi perustuu oppimistehtäviin.
Hylättyjä oppimistehtäviä voi tarkentaa/korjata enintään yhden kerran.

Hyväksytty: Opiskelija hallitsee vähintään tyydyttävästi keskeiset asiat:
- osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa erilaisten tuotantoprosessien laadun parantamisprojekteja
- osaa valita ja käyttää keskeisimpiä kehittämistyökaluja ja -tekniikoita (laadun parantamisen työkalut: systemaattiset ongelmanratkaisumenetelmät, FMEA, Lean)

Hylätty: Et tunne perusasioita etkä -terminologiaa. Sinulla on merkittäviä puutteita keskeisten ongelmanratkaisutekniikoiden ja siihen liittyvän ajattelun ymmärtämisessä ja yksinkertaisten ongelmien ratkomisessa eri laatutekniikoita soveltaen.

Esitietovaatimukset

Laatutekninen perusajattelu.