Siirry suoraan sisältöön

Kehity 3D-tulostusosaajaksi (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKVS0200-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 15.06.2024

Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
  • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

  • Antti Henell

Ryhmät

  • ZJA23STNO
    Avoin amk, Tekniikka, Nonstop, Verkko
  • ZJK23STNO
    Korkeakoulujen välinen yhteistyö, Tekniikka, Nonstop, Verkko

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee mallintamisen. Pystyy mallintamaan Solid-malleja sekä ymmärtää 3D-tulostuksen mahdollisuudet.

EA-EE: EUR-ACE Tekninen suunnittelu / TKNSU: Suunnitteluosaaminen:
Opiskelija ymmärtää 3D-tulostuksen periaatteet ja mahdollisuudet valmistusmenetelmänä.
Opiskelija pystyy mallintamaan ja tulostamaan haluamiaan kappaleita. Mallinnustehtävät perustuvat DFAM-menetelmään eli niissä painotetaan 3D-tulostamisen mahdollisuuksia.

YHTVI: Viestintäosaaminen: Opiskelija pystyy havainnollistamaan mallintamansa tuotteen 3D-tulostimen avulla.

Sisältö

3D-mallinnustavat. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Raportti eri tulostusmahdollisuuksista.

Aika ja paikka

Nonstop

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on julkaistu Moodle-oppimisalustalle, josta löytyvät suomenkieliset videomateriaalit.

Opetusmenetelmät

Toteutuksella opiskellaan itsenäisesti. Ohjelman käyttö ja harjoitustehtävien tekeminen ohjataan videoilla. Harjoitustehtävät palautetaan oppimisalustalle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely 127 h, ohjattu tulostus 8h. Yhteensä 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on suoritettava 5 op kokonaisuutena, eikä osasuorituksia yksinään voida hyväksyä tutkintotodistukseen.Opintojaksoa eivät voi valita konetekniikan opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opinnot 2015 tai sen jälkeen, koska opintojakson asiat opitaan jo muissa opintojaksoissa.Messuvierailut ja tutustumiset 3D-tulostimien toimintaan suositeltavia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Raportti 1 op.
Mallinnustehtävät palautettu 2 op.
Onnistunut tuloste 2 op.

Esitietovaatimukset

Ei edellytetä