Siirry suoraan sisältöön

Geometrinen tuotemäärittely (GPS) ja malliperustainen tuotemäärittely (MBD) (2 op)

Toteutuksen tunnus: TKKP0550CI-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 15.06.2024

Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 1000

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
  • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

  • Antti Henell

Ryhmät

  • ZJA23STNO
    Avoin amk, Tekniikka, Nonstop, Verkko
  • ZJK23STNO
    Korkeakoulujen välinen yhteistyö, Tekniikka, Nonstop, Verkko

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee työstettävien kappaleiden mallintamisen ja pystyy tuottamaan niistä vaativia geometrisia tuotevaatimuksia sisältäviä piirustuksia, mitoittamaan kappaleet 2D-piirustuksina sekä suoraan 3D-malleihin malliperusteisen tuotemäärittelyn avulla. Opiskelija pystyy muokkaamaan 2D-piirustusten ja malliperusteisen tuotevaatimusten asetukset vastaamaan voimassaolevia standardeja.


EA-EE: EUR-ACE Tekninen suunnittelu / TKNSU: Suunnitteluosaaminen:
Opiskelija pystyy mallintamaan kolmiulotteisesti haluamiaan kappaleita ja ymmärtää malliperusteisen tuotemäärittelyn mahdollisuudet. Opiskelija pystyy tekemään yksiselitteiset 2D kuvat, jotka perustuvat koneenpiirustuksen standardeihin.

YHTVI: Viestintäosaaminen: Opiskelijat pystyvät liittämään kuvia ja teknisiä dokumentteja harjoitus- ja opinnäytetöihinsä. Osaa käyttää 3D-pdf tiedonsiirtoformaattia.

Sisältö

3D-mallinnustavat. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Piirteiden hierarkia ja kokoonpanojen hierarkia. Piirustusten luominen mallista ja osaluettelon luominen kokoonpanopiirustuksesta. Piirustusten asetusten muokkaaminen ja yrityskohtaiset otsikkotaulut ja osaluettelot. Ohjelmistona käytetään Inventor mallinnusohjelmaa.

Aika ja paikka

Nonstop etäopiskelu omalla tietokoneella

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on julkaistu Moodle-oppimisalustalle, josta löytyvät suomenkieliset videomateriaalit.

Suositellaan hakettavaksi
Tekniikan taulukkokirja, Valtanen E, Genesis-kirjat Mikkeli, 23 painos 2022. ISBN 978-952-9867-48-6
tai
Koneenpiirustus 1 & 2, Pere A, Kirpe Oy, Helsinki, 2024. ISBN 978-952-67419-4-9

Opetusmenetelmät

Toteutuksella opiskellaan itsenäisesti. Ohjelman käyttö ja harjoitustehtävien tekeminen ohjataan videoilla. Harjoitustehtävät palautetaan oppimisalustalle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely 54 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Pystyy mallintamaan annetut tehtävä ja tekemään niistä yksiselitteiset konepajakuvat. Opiskelijan on perusteltava valitsemansa toleranssit, materiaalit ja muut valmistukseen liittyvät valinnat. Harjoitustehtävien palauttaminen

Esitietovaatimukset

Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot, Inventor perusteet ja jatko tai jonkin muun 3D-mallinnusohjelman hallinta