Siirry suoraan sisältöön

RCM -Luotettavuuskeskeinen kunnossapito (2 op)

Toteutuksen tunnus: TK00BP85-3003

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

  • Kirsi Niininen

Ryhmät

  • ZJA23STNO
    Avoin amk, Tekniikka, Nonstop, Verkko
  • ZJK23STNO
    Korkeakoulujen välinen yhteistyö, Tekniikka, Nonstop, Verkko

Tavoitteet

Ennakoiva kunnossapito ja sen suunnitteleminen ovat tärkeä osa nykyaikaisen tuotantolaitoksen toimintoja.

Tällä opintojaksolla opit tunnistamaan ennakoivan kunnossapidon kehittämiskohteita ja lähtökohtia. Opit tunnistamaan mitä tarkoittaa Luotettavuuskeskeinen kunnossapito RCM (Reliability Centered Maintenance) ja mitä vaiheita siihen kuuluu. Opit hyödyntämään kunnossapitoalan tutkimustietoa.

Osaamisesi kehittyminen alkaa kunnossapidon peruskäsitteiden kuten kunnossapitolajien, kunnossapidon menetelmien ja toimintojen ymmärtämisestä. Opit soveltamaan yksittäisiä kunnossapidon menetelmiä käytäntöön.

Tämän opintojakson suoritettuasi ymmärrät nykyaikaisen tuotantolaitoksen kunnossapidon merkityksen ja RCM -menetelmän mahdollisuudet kunnossapidon suunnittelussa.

TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Saat valmiuksia tarvittaessa soveltaa ja edelleen kehittää erilaisia ennakoivan kunnossapidon menetelmiä.

TIETO JA YMMÄRRYS
Osaat tunnistaa ennakoivan kunnossapidon kehittämiskohteita ja lähtökohtia systemaattiseen käyttövarmuuden kehittämiseen. Hallitset Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM) vaiheet.

MONIALAINEN OSAAMINEN
Osaat jakaa omaa asiantuntijuuttasi ja käyttää muiden asiantuntijuutta hyväksesi teollisuuden kunnossapidon kehittämisessä.

Sisältö

Kunnossapidon kehityskohteiden tunnistaminen. Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon eli RCM- menetelmän taustat. RCM:n keskeinen sisältö ja vaiheet. RCM- prosessin läpivienti.

Aika ja paikka

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön (Moodle) materiaali.

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu (Moodle).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Hallitset Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM) käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä teollisuuden kunnossapidon haasteiden ratkaisuissa.


Hylätty: Opiskelijan osaaminen ei täytä hyväksytyn suorituksen vaatimuksia.

Esitietovaatimukset

JAMKin CampusOnline/Avoin AMK -opintojakson Ennakoiva kunnossapito (TK00BJ53) suorittaminen tai vastaavat tiedot.