Siirry suoraan sisältöön

3D-tulostuksen mahdollisuudet yritystoiminnassa (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKKVS0200Y-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 15.06.2024

Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Antti Henell
 • Kalevi Jaaranen

Ryhmät

 • ZJA23STNO
  Avoin amk, Tekniikka, Nonstop, Verkko
 • ZJK23STNO
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, Tekniikka, Nonstop, Verkko

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee mallintamisen. Pystyy mallintamaan Solid-malleja sekä ymmärtää 3D-tulostuksen mahdollisuudet valmistusmenetelmänä.

EA-EE: EUR-ACE Tekninen suunnittelu / TKNSU: Suunnitteluosaaminen:
Opiskelija ymmärtää 3D-tulostuksen eli lisäävän valmistuksen (Engl Addtive Manufacturing. AM) periaatteet ja mahdollisuudet valmistusmenetelmänä. Opiskelija pystyy valitsemaan ja perustelemaan tuotteet, joiden valmistaminen on kannattavaa AM menetelmillä, sekä tekemään tarvittavat AM valmistuksen vaatimat muutokset jo olemassa oleviin kappaleisiin. Ymmärtää piensarja ja asiakasräätälöityjen tuotteiden mahdollisuudet sekä niiden vaikutukset toiminnanohjaukseen ja tuotetietohallintaan. Opiskelija osaa hahmottaa 3D-tulostuksen vaikutuksia yrityksen toimintaan, sen kehittämiseen ja sen edellyttämään osaamiseen.

Opiskelija pystyy mallintamaan ja tulostamaan haluamiaan kappaleita. Mallinnustehtävät perustuvat DFAM-menetelmään eli niissä painotetaan 3D-tulostamisen mahdollisuuksia.

YHTVI: Viestintäosaaminen: Opiskelija pystyy havainnollistamaan mallintamansa tuotteen tekemällä 3D-tulosteen.

Sisältö

3D-mallinnustavat. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Tulostusraportti eri tulostusmahdollisuuksista tietoperustaa hyödyntäen.
Tutkielma laitekokonaisuuden tai yrityksen tuoteportfolion valmistuksen muuttamisesta AM-menetelmillä toteutettavaksi, mukaan lukien varaosatoimitukset ja tuotantologistiikan muutokset.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on julkaistu Moodle-oppimisalustalle.


Monisteet ja videot siitä kuinka kappaleet mallinnetaan. Tallennetut luentovideot eri tulostusmenetelmistä

Opetusmenetelmät

Toteutuksella opiskellaan itsenäisesti. Ohjelman käyttö ja harjoitustehtävien tekeminen ohjataan videoilla. Harjoitustehtävät palautetaan oppimisalustalle.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely 127 h, ohjattu tulostus ja tietolähteet 8 h. Yhteensä 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on suoritettava 5 op kokonaisuutena, eikä osasuorituksia yksinään voida hyväksyä tutkintotodistukseen. Messuvierailut ja tutustumiset 3D-tulostimien toimintaan suositeltavia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Mallinnustehtävät palautettu ja hyväksytty 1 op.
Hyväksytty tulostusraportti ja onnistunut tuloste 1,5 op.
Tutkielma 2,5 op

Esitietovaatimukset

Ei edellytetä