Siirry suoraan sisältöön

Luomueläintuotanto (2 op)

Toteutuksen tunnus: LM00BP88-3003

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Ulla Heinonen
 • Mirja Riipinen

Ryhmät

 • ZJA23SLNO
  Avoin amk,Luva, Nonstop, Verkko
 • ZJA23SLNO2
  Avoin amk, Luva, Nonstop 2, Verkko
 • ZJA24KLNO3
  Avoin amk, Luva, Nonstop 3, Verkko

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi tunnet luomutuotannon merkityksen Suomessa ja EU:ssa. Tunnet
suomalaisen luomueläintuotannon ehdot.

Opintojakson osaamistavoite
Osaat etsiä ajantasaiset tiedon luomutuotannon ehdoista. Osaat arvioida eläinten ruokinnan ja olosuhteiden soveltuvuutta luomutuotantoon.

Sisältö

Osa Luomutuotanto, 5 op - LMSV0600 opintojaksoa

Luonnonmukainen eläintalous
Luomutuotannon periaatteet, säädökset ja ohjeet

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ruokaviraston luomutuotannon ohjeet https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet-ja-ohjee

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson tai osan siitä voi suorittaa aikaisemman osaamisen perusteella tai opinnollistamalla työelämässä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely 54 h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 30

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee luomutuotannon vaatimukset tavanomaiseen tuotantoon verrattuna ja pystyy
arvioimaan oman tilansa tai mallitilan mahdollisuuksia siirtyä luomutuotantoon.

Esitietovaatimukset

Tuotantoeläinten tuotanto-olosuhteiden tuntemus.