Siirry suoraan sisältöön

Ennakoiva kunnossapito (3 op)

Toteutuksen tunnus: TK00BJ53-3008

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

  • Kirsi Niininen

Ryhmät

  • ZJA23STNO
    Avoin amk, Tekniikka, Nonstop, Verkko
  • ZJK23STNO
    Korkeakoulujen välinen yhteistyö, Tekniikka, Nonstop, Verkko

Tavoitteet

Ennakoiva kunnossapito ja sen suunnitteleminen ovat tärkeä osa nykyaikaisen tuotantolaitoksen toimintoja.

Tällä opintojaksolla opit tunnistamaan ennakoivan kunnossapidon kehittämiskohteita ja lähtökohtia. Opit tietämään perusteita erilaisista ennakoivan kunnossapidon menetelmistä. Opit hyödyntämään kunnossapitoalan tutkimustietoa.


Osaamisesi kehittyminen alkaa kunnossapidon peruskäsitteiden kuten kunnossapitolajien, kunnossapidon menetelmien ja toimintojen ymmärtämisestä. Edelleen kehityt em. peruskäsitteiden tuntemisessa, valinnassa ja käytäntöön soveltamisessa. Opit soveltamaan yksittäisiä kunnossapidon menetelmiä käytäntöön.

Tämän opintojakson suoritettuasi ymmärrät nykyaikaisen tuotantolaitoksen kunnossapidon merkityksen ja kunnossapidon menetelmiä sekä toimintoja. Olet oppinut tunnistamaan kunnossapidon peruskäsitteitä ja soveltamaan yksittäisiä menetelmiä käytäntöön eli kehittämään kunnossapitoa tuotantolaitoksessa.


TIETO JA YMMÄRRYS
Osaat tunnistaa ennakoivan kunnossapidon kehittämiskohteita ja lähtökohtia systemaattiseen käyttövarmuuden kehittämiseen tuotantolaitoksessa.

MONIALAINEN OSAAMINEN
Osaat työskennellä systemaattisesti ja päämäärätietoisesti kunnossapidon asiantuntijatehtävissä. Osaat jakaa omaa asiantuntijuuttasi ja käyttää muiden asiantuntijuutta hyväksesi teollisuuden kunnossapidon kehittämisessä.

Sisältö

Kunnossapidon kehityskohteiden tunnistaminen. Ennakoivan kunnossapidon menetelmien tunnistaminen ja hyödyntäminen (esim. kunnonvalvonta). Kunnossapidon teoriatiedon hankinta ja soveltaminen oppimistehtävissä.

Aika ja paikka

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön materiaali.

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu (Moodle).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Hallitset erilaisia ennakoivan kunnossapidon menetelmiä ja osaat soveltaa niitä teollisuuden kunnossapidon haasteiden ratkaisuissa. Tunnistat ennakoivan kunnossapidon menetelmien teoreettiset perusteet. Osaat hyödyntää kunnossapitoalan tutkimustietoa.

Hylätty: Opiskelijan osaaminen ei täytä hyväksytyn suorituksen vaatimuksia.