Siirry suoraan sisältöön

Palvelujen markkinointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: HM00CA15-3001

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

04.09.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 500

Koulutus

 • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

 • Sari-Maarit Peltola

Ryhmät

 • ZJK24KM
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, MARATA
 • ZJA23SMN01
  Avoin amk, marata, nonstop 1, verkko
 • ZJK23SM
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, MARATA

Tavoitteet

Opit palvelujen markkinoinnin periaatteet ja menestyvän palveluliiketoiminnan toimintoja. Saat kokonaisvaltaisen ymmärryksen palveluliiketoiminnasta. Opit palvelumuotoilun vaikutuksen ja merkityksen markkinoinnissa.

Sisältö

Palveluiden ja tuotteiden markkinoiden väliset erot
Kuluttajakäyttäymisen ja ostopäätösprosessin perusteet
Markkinointitutkimuksen perusteet ja markkinoiden analysointi
Palvelujen laatuajattelun hyödyntäminen asiakaskokemusta analysoidessa
Käyttäjäkokemus ja digitaalinen markkinointi

Aika ja paikka

Moodle

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Wilson A., Zeithaml V., Bitner M. & Gremler D. 2016. Services Marketing: integrating customer focus across the firm (Third European Edition). New York: McGraw-Hill Education. Kirja on lainattavissa e-kirjana Janetin kautta (kirjautuminen Haka-tunnisteen kautta, Jamk login data) osoitteessa https://janet.finna.fi/Record/jamk.993662044506251

Muu opiskelumateriaali (blogikirjoitukset, podcastit, videot, tilastot ja tutkimusraportit) Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti yksilötehtäviä tekemällä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 135 h. Opintojakso suoritettavissa 4.9.2023-31.7.2024 välisenä aikana.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 (välttävä)
Opiskelija tunnistaa palvelujen markkinoinnin keskeisiä käsitteitä sekä tunnistaa joitakin siihen liittyviä periaatteita ja lainalaisuuksia. Hän on tietoinen, että näitä sovelletaan palvelujen markkinoinnissa, mutta hahmottaminen käytännön tasolla on puutteellista.

2 (tyydyttävä)
Opiskelija tunnistaa palvelujen markkinoinnin keskeisiä käsitteitä sekä tunnistaa siihen liittyvät periaatteet ja lainalaisuudet. Hän on tietoinen, että näitä sovelletaan palvelujen markkinoinnissa, mutta hahmottaminen käytännön tasolla on osittain puutteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 (hyvä)
Opiskelija osoittaa kehittyvää palvelujen markkinoinnin eri osa-alueiden hallintaa sekä tietää siihen liittyvät periaatteet ja lainalaisuudet. Hän tietää, miten erilaisia palvelujen markkinoinnin osa-alueita käytetään liiketoiminnassa.

4 (kiitettävä)
Opiskelija osoittaa hallitsevansa palvelujen markkinoinnin eri osa-alueet sekä ymmärtää siihen liittyvät periaatteet ja lainalaisuudet. Hän ymmärtää, miten erilaisia palvelujen markkinoinnin osa-alueita käytetään liiketoiminnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 (erinomainen)
Opiskelija osoittaa kokonaisvaltaista palvelujen markkinoinnin eri osa-alueiden hallintaa sekä hallitsee siihen liittyvät periaatteet ja lainalaisuudet. Hän ymmärtää, miten erilaisia palvelujen markkinoinnin osa-alueita käytetään ja sovelletaan liiketoiminnassa.