Siirry suoraan sisältöön

Kannattavuus ja kustannuslaskenta (5 op)

Toteutuksen tunnus: LM00BD32-3006

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Milla Welling

Ryhmät

 • ZJA23SLNO
  Avoin amk,Luva, Nonstop, Verkko
 • ZJA23SLNO2
  Avoin amk, Luva, Nonstop 2, Verkko
 • ZJA24KLNO3
  Avoin amk, Luva, Nonstop 3, Verkko

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tämän opintojakson käytyäsi osaat laatia laskelmia toiminnan kannattavuuden ja kustannusten määrittämiseksi. Osaat käyttää laskelmia yrityksen toiminnan ohjauksessa. Osaat tehdä kannattavuus- ja kustannuslaskelmia omaan liiketoimintasuunnitelmaasi.


Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Yrittäjyysosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tällä opintojaksolla opit tuotto- ja kustannuskäsitteet sekä katetuottolaskennan periaatteet ja käyttökohteet. Tämän opintojakson suorituksen jälkeen osaat laskea maatalouden kasvi- ja kotieläintuotannonhaarojen kannattavuuden sekä muita tuote- tai toimintokohtaisia laskelmia. Osaat tehdä kustannus- ja hinnoittelulaskelmia. Osaat määrittää arvon eri omaisuuslajeille ja laskea pääomakustannukset. Osaat hyödyntää sisäistä laskentaa yrityksen toiminnan ohjauksessa. Osaat tehdä omaa liiketoimintasuunnitelmaasi hyödyttäviä kannattavuus- ja kustannuslaskelmia.

Sisältö

Muuttuvat kustannukset, kiinteät kustannukset, tuotantokustannus, kokonaistuotto, katetuotto, nettovoitto, työkustannus, konetyön kustannukset, tuotteiden hinnoittelu, omaisuuden arvioiminen, pääomakustannukset, sisäisen laskennan käyttö toiminnan ohjauksessa, liiketoimintasuunnitelmaan sisältyvät laskelmat

Aika ja paikka

Lukukausi 2023-2024

Opetusmenetelmät

Kurssi on suoritettavissa kokonaisuudessaan virtuaalisesti. Kurssiin ei sisälly aikaan sidottua opetusta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu, opintopäiväkirja ja tehtävät noin 133 tuntia. Tentti 2 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Arvosana muodostuu opintopäiväkirjasta, palautettavista tehtävistä, sekä tentistä. Arviointi asteikolla 0-5.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tiedät tuotto- ja kustannuskäsitteet sekä osaat tunnistaa eri tuotannonhaarojen muuttuvat ja kiinteät kustannukset sekä tuotot. Osaat tehdä ohjatusti katetuotto-, tuotantokustannus- ja kustannuslaskelmia. Tunnet omaisuuden arviointimenetelmiä. Tunnet jonkin verran laskemien käyttökohteita. Osaat tehdä liiketoimintasuunnitelmaan tarvittavia laskelmia ohjatusti.

Tyydyttävä 2. Tiedät tuotto- ja kustannuskäsitteet sekä osaat tunnistaa eri tuotannonhaarojen muuttuvat ja kiinteät kustannukset sekä tuotot. Osaat tehdä itsenäisesti ja melko virheettömästi katetuotto-, tuotantokustannus- ja kustannuslaskelmia. Tunnet omaisuuden arviointimenetelmiä ja osaat soveltaa niitä vaihtuviin tilanteisiin. Osaat valita suunnittelutilanteesen sopivan laskentamenetelmän. Osaat tehdä liiketoimintasuunnitelmaan tarvittavia laskelmia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3. Tiedät tuotto- ja kustannuskäsitteet sekä osaat määrittää eri tuotannonhaarojen muuttuvat ja kiinteät kustannukset sekä tuotot. Hallitset katetuotto-, tuotantokustannus- ja kustannuslaskelmien tekemisen eri tilanteissa. Tunnet omaisuuden arviointimenetelmiä ja osaat soveltaa niitä vaihtuviin tilanteisiin. Osaat analysoida yrityksen taloutta kannattavuus- ja kustannuslaskelmien avulla. Osaat tehdä liiketoimintasuunnitelmaan tarvittavia laskelmia itsenäisesti.

Hyvä 4: Tiedät tuotto- ja kustannuskäsitteet sekä osaat määrittää eri tuotannonhaarojen muuttuvat ja kiinteät kustannukset sekä tuotot. Hallitset katetuotto-, tuotantokustannus- ja kustannuslaskelmien tekemisen eri tilanteissa. Tunnet omaisuuden arviointimenetelmiä ja osaat soveltaa niitä vaihtuviin tilanteisiin. Osaat analysoida yrityksen taloutta kannattavuus- ja kustannuslaskelmien avulla ja osaat käyttää laskelmia toiminnan ohjauksessa. Osaat tehdä liiketoimintasuunnitelmaan tarvittavia laskelmia itsenäisesti ja monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Tiedät tuotto- ja kustannuskäsitteet sekä osaat itsenäisesti määrittää eri tuotannonhaarojen muuttuvat ja kiinteät kustannukset sekä tuotot. Hallitset katetuotto-, tuotantokustannus- ja kustannuslaskelmien tekemisen eri tilanteissa. Tunnet omaisuuden arviointimenetelmät ja osaat soveltaa niitä itsenäisesti vaihtuviin tilanteisiin. Osaat arvioida kriittisesti yrityksen taloutta kannattavuus- ja kustannuslaskelmien avulla ja osaat käyttää laskelmia toiminnan ohjauksessa. Osaat tehdä liiketoimintasuunnitelmaan tarvittavia laskelmia itsenäisesti, monipuolisesti ja arvioida kriittisesti niitä.