Siirry suoraan sisältöön

Projektityön ABC (5 op)

Toteutuksen tunnus: AJ00BP49-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

16 - 20

Koulutus

 • Ammatillinen opettajankoulutus

Opettaja

 • Ari Langén

Ryhmät

 • AJA21SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVN
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVU
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVY
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVM
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • 31.01.2024 13:00 - 16:00, Projektityön ABC AJ00BP49-3003
 • 20.03.2024 13:00 - 16:00, Projektityön ABC AJ00BP49-3003
 • 15.05.2024 13:00 - 16:00, Projektityön ABC AJ00BP49-3003

Tavoitteet

Opintojaksolla edistetään erityisesti tulevaisuusosaamista ja kehittämisosaamista.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tietää projektitoiminnan periaatteet ja tuntee projektin suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Opiskelija osaa soveltaa yhteistoiminnallisia projektin suunnittelumenetelmiä käytäntöön ja valmistella toteuttamiskelpoisen projektisuunnitelman. Opiskelija osaa arvioida ryhmän toisen opiskelijan valmistelemaa projektisuunnitelma projektien laadun arviointikriteereitä soveltaen.

Sisältö

Moduuli 0: Orientoiva moduuli - johdatus projektimaailmaan
- Projektisykli ja projektisuunnittelun vaiheet
- Projektiajattelun perusteet, määritelmät ja projektityön luonne

Moduuli 1: Analyysivaihe
1.1 Projekti-idean määrittely
1.2 Tarpeen määrittely
1.3 Strategian valinta
Tehtävät
T1: Alustava projekti-idean kuvaus
T2: Projektin tavoitteiden tasojen määrittely

Moduuli 2: Suunnitteluvaihe
2.1 Toimenpiteet, resurssit ja työsuunnitelma (aikataulu)
2.2 Riskien tunnistaminen ja indikaattorien määrittely
2.3 Projektin talouden suunnittelu
2.4 Projektin johtamisen määrittely, projektisuunnitelman kirjoittaminen. projektin arviointi
Tehtävät
T3: Projektisuunnitelman laatiminen
T4: Projektisuunnitelman esittely ja valitun projektin arviointi

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää kolme webinaaria sekä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Opintojakson Moodle-työtila on auki 22.1.-31.5.2024 -välisen ajan.

Aloituswebinaari ke 31.1.2024 klo 13-16
Ohjauswebinaari ke 20.3.2024 klo 13-16
Päätöswebinaari ke 15.5.2024 klo 13-16

Aloitus- ja päätöswebinaarien lisäksi voit varata henkilökohtaisen etäohjausajan opintojakson kouluttajalta tarpeen mukaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Aloituswebinaari ke 31.1.2024 klo 13-16
Ohjauswebinaari ke 20.3.2024 klo 13-16
Päätöswebinaari ke 15.5.2024 klo 13-16

Aloitus- ja päätöswebinaarien lisäksi voit varata henkilökohtaisen etäohjausajan opintojakson kouluttajalta tarpeen mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojaksolla arviointi perustuu ammatillisen opettajakoulutuksen osaamisalueisiin ja opiskelijan opintojakson alussa asettamiin henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiin.

Tulevaisuusosaamisen ja kehittämisosaamisen arviointikriterit:
- Tiedät projektitoiminnan periaatteet.
- Tunnet projektin suunnittelun ja toteutuksen vaiheet.
- Osaat osaa soveltaa yhteistoiminnallisia projektin suunnittelumenetelmiä käytäntöön.
- Osaat valmistella toteuttamiskelpoisen projektisuunnitelman.
. Osaat arvioida ryhmän toisen opiskelijan valmistelemaa projektisuunnitelmaa projektien laadun arviointikriteereitä soveltaen.

Hyväksytty: Tehtävät T1 suoritettu. Tehtävät T2, T3 ja T4 suoritettu hyväksytysti.
Hylätty: Tehtävät T2, T3 ja T4 hylätty.

Huom! Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kaikkiin webinaareihin ja oman projektisuunnitelman esittelyä päätöspäivässä.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä ei ole oma projekti-idea, mutta opintojaksolla on mahdollisuus työstää omia projekti-ideoita suunnitelmallisiksi toimenpiteiksi. Opintojakson Moodle-oppimisympäristössä olevat itsenäiset tehtävät ja webinaarit on vaiheistettu ja tukevat osaamisen hankkimista.