Siirry suoraan sisältöön

Maanviljelyn suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB4200-3009

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Ulla Heinonen
 • Juho Pirttiniemi

Ryhmät

 • ZJA23SLNO
  Avoin amk,Luva, Nonstop, Verkko
 • ZJA23SLNO2
  Avoin amk, Luva, Nonstop 2, Verkko
 • ZJA24KLNO3
  Avoin amk, Luva, Nonstop 3, Verkko

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Käytyäsi tämän opintojakson, osaat laatia mielekkään peltoviljelysuunnitelman maatilan tarpeista ja lähtökohdista käsin.

Opintojakson osaamiset
maatalousosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Osaat ottaa huomioon kestävän viljelyn näkökulman suunnitellessasi peltoviljelyä suomalaiselle maatilalle. Kykenet suunnittelemaan peltoviljelyä ja viljelykierron ottaen huomioon tuotannon säädökset, sadon käyttötarkoituksen, tilan sijainnista johtuvat olosuhteet sekä tilalla käytettävissä olevat resurssit. Osaat suunnitella viljelykierron ja viljelysuunnitelman viljelysuunnitteluohjelmistolla. Osaat laskea peltotaseen. Osaat määrittää käytännössä eri viljelykasvien sadon laatutekijöitä. Osaat käyttää alan ammattilehtiä tiedon etsinnässä.

Sisältö

Maanviljelyn suunnittelu:
Kestävän kasvuntuotannon lähtökohdat, viljelykierto, viljelysuunnitelma, viljelysuunnitteluohjelmisto, erilaiset kasvilajit ja –lajikkeet, sadon käyttötarkoitus, konekannan mitoittaminen, työmäärän ajoittaminen, sadon laatu, mediaseuranta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Pietola, L. 2018. Mitä ilmastokeskustelu tarkoittaa Suomen näkökulmasta? Tallenne Pellon käytön optimoinnilla ratkaisuja ilmastonmuutokseen –seminaarista 5.2.2018. https://www.youtube.com/watch?v=aETtJVONGVY&index=1&list=PLLiSq4pLlOEBrS4KTp34kvb7gccBF047b
Mokkila, M. (toim.). 2015. Tiekartta Suomen proteiini-omavaraisuuden parantamiseksi. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, VTT Visions 6. ISBN 978-951-38-8286-0 (verkko)
Hakala, K. 2018. Ilmastonmuutoksen vaikutus maatalouteen ja viljelijän mahdollisuudet sopeutua –esityksen tallenne Maankuivatus ja ilmastonmuutos –seminaarista 17.10.2018. https://www.youtube.com/watch?v=yjH_wAieJNc
Regina, K. 2018. Hiilen sidonta peltomailla –esitystallenne. Maatilaverkoston etäluento 25.1.2018. https://www.youtube.com/watch?v=xy0_TeS5Tk4
Korpela, P. 2018. Elintarvikkeiden alkutuotannon hygieniavaatimukset kasvintuotantotiloilla – täydentävät ehdot –esitys sarjassa: Tieto itää! Verkkoluento III: Kasvinsuojelu ja kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienia –verkkoluento 25.1.2018. https://www.youtube.com/watch?v=DMFts6vcIMg
Korkalainen, K. 2018. Ajankohtaista kasvintuotantotilojen rehuhygieniasta –esitys sarjassa: Tieto itää! Verkkoluento III: Kasvinsuojelu ja kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienia –verkkoluento 25.1.2018. https://www.youtube.com/watch?v=DMFts6vcIMg
Ruokavirasto Elintarvikkeiden alkutuotanto –verkkosivut. https://prod-ruokavirastofi.solitaonline.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikkeiden-alkutuotanto/
Seppänen, A. ym. 2019. Kierrätyslannoitus : Suunnittelu, käytännöt ja mahdollisuudet tulevaisuudessa. Helsinki: Luonnonvarakeskus. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-759-6. ISBN 978-952-326-759-6 (Verkkojulkaisu).
Luonnonvarakeskus, 2019. Kaikki irti lannasta - Opas hyvään lannankäsittelyyn. https://www.luke.fi/manurestandards/wp-content/uploads/sites/25/2019/11/Kaikki-irti-lannasta-FINAL.pdf.
Mavi, 2008. Ravinnetaseet Ympäristötuen lisätoimenpide lannoituksen ja sadon ravinnemäärien seurantaan. Maaseutuvirasto.
Jalli, M. 2017. Kasvitaudit muuttuvassa ilmastossa –tallenne. https://www.youtube.com/watch?v=4JNX7N05VYQ&t=321s
Jalli, H. ym. 2016. Resistenssi - Kasvintuhoojien torjunta-ainekestävyys. Luonnonvara- ja biotaloudentutkimus 17/2016. Helsinki: Luonnonvarakeskus. ISBN: 978-952-326-200-3 (Verkkojulkaisu). https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/532360/luke-luobio_17_2016.pdf?sequence=6.
Perunantutkimuslaitos internetsivut: Viljelyohjeet. https://petla.fi/viljelyohjeet/
Kasvintuhoojakuvasto, Peruna-alan yhteistyöryhmä, PAYR. https://perunasta.fi/kasvintuhoojakuvasto/
ProAgria, Viljan myynti- ja laatuvaatimukset. Tieto tuottamaan 108.
Ruokaviraston internetsivut: Viljan laatu ja turvallisuus. https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/kasvitutkimukset/viljan-laatu-ja-turvallisuus/

Opetusmenetelmät

Kyseessä on verkkototeutus, joten kurssi suoritetaan itsenäisesti opiskellen. Oppimisympäristössä opiskellaan luentotallenteiden, videoiden ja kirjallisen materiaalin avulla tehtäviä tehden. Kustakin tehdystä tehtävästä opiskelija saa palautteen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssilla tehdään viljelysuunnitelma ja viljelykiertosuunnitelma, jotka voi tehdä joko mallitilalle tai oikealle tilalle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole lopputenttiä, vaan kurssi suoritetaan tehtäviä tehden.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 135 tuntia opiskelijatyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

AVOIN AMK
Kurssin arvosana määräytyy jatkuvan arvioinnin perusteella eli palautettavat tehtävät arvioidaan.
Kurssi soveltuu opiskelijalle, jolla on perusteet maanviljelystä hallussa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:
Osaat ottaa huomioon kestävän viljelyn näkökulman suunnitellessasi peltoviljelyä suomalaiselle maatilalle. Osaat suunnitella peltoviljelyä ja viljelykierron ottaen huomioon tuotannon säädökset, sadon käyttötarkoituksen, tilan sijainnista johtuvat olosuhteet sekä tilalla käytettävissä olevat resurssit. Osaat suunnitella viljelykierron ja viljelysuunnitelman viljelysuunnitteluohjelmistolla. Osaat laskea peltotaseen. Osaat määrittää käytännössä eri viljelykasvien sadon laatutekijöitä. Osaat käyttää alan ammattilehtiä tiedon etsinnässä. Harjoitustyöt on hyväksytty, mutta ne sisältävät puutteita.

Tyydyttävä 2:
Osaat ottaa huomioon kestävän viljelyn näkökulman suunnitellessasi peltoviljelyä suomalaiselle maatilalle. Osaat suunnitella monipuolista peltoviljelyä ja viljelykierron ottaen huomioon tuotannon säädökset, sadon käyttötarkoituksen, tilan sijainnista johtuvat olosuhteet sekä tilalla käytettävissä olevat resurssit. Osaat suunnitella viljelykierron ja viljelysuunnitelman viljelysuunnitteluohjelmistolla. Osaat laskea peltotaseen. Osaat määrittää käytännössä eri viljelykasvien sadon laatutekijöitä ja ymmärrät mihin laatutekijät vaikuttavat. Käytät monipuolisesti alan ammattilehtiä tiedon etsintään. Harjoitustyöt on palautettu tehtävänannon mukaisina.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Osaat soveltaa kestävän viljelyn näkökulmaa suunnitellessasi peltoviljelyä suomalaiselle maatilalle. Osaat suunnitella monipuolista ja tarkoituksenmukaista peltoviljelyä ja viljelykierron ottaen huomioon tuotannon säädökset, sadon käyttötarkoituksen, tilan sijainnista johtuvat olosuhteet sekä tilalla käytettävissä olevat resurssit. Osaat suunnitella monipuolisen viljelykierron ja viljelysuunnitelman viljelysuunnitteluohjelmistolla. Osaat laskea peltotaseen ja arvioida saamaasi tulosta. Osaat määrittää käytännössä eri viljelykasvien sadon laatutekijöitä ja tiedät miten niihin voidaan viljelyteknisesti vaikuttaa. Käytät monipuolisesti ja aktiivisesti alan ammattilehtiä tiedon etsintään. Harjoitustyöt on palautettu tehtävänannon mukaisina ja oppimateriaalia soveltaen.

Kiitettävä 4:
Osaat soveltaa ja perustella kestävän viljelyn näkökulmaa suunnitellessasi peltoviljelyä suomalaiselle maatilalle. Osaat perustellen suunnitella monipuolista ja tarkoituksenmukaista peltoviljelyä ja viljelykierron ottaen huomioon tuotannon säädökset, sadon käyttötarkoituksen, tilan sijainnista johtuvat olosuhteet sekä tilalla käytettävissä olevat resurssit. Osaat suunnitella monipuolisen viljelykierron ja yksityiskohtaisen viljelysuunnitelman viljelysuunnitteluohjelmistolla. Osaat laskea peltotaseen ja arvioida saamaasi tulosta. Osaat määrittää käytännössä eri viljelykasvien sadon laatutekijöitä analysoiden saatuja tuloksia ymmärtäen viljelytekniikan vaiktukset niihin sekä vaikutukset sadosta saatuun hintaan tai rehuarvoihin. Käytät monipuolisesti ja aktiivisesti alan ammattilehtiä tiedon etsintään. Harjoitustyöt on palautettu tehtävänannon mukaisina ja oppimateriaalia monipuolisesti soveltaen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Osaat monipuolisesti soveltaa ja perustella kestävän viljelyn näkökulmaa suunnitellessasi peltoviljelyä suomalaiselle maatilalle. Osaat analyyttisesti suunnitella monipuolista ja tarkoituksenmukaista peltoviljelyä ja viljelykierron ottaen monipuolisesti huomioon tuotannon säädökset, sadon käyttötarkoituksen, tilan sijainnista johtuvat olosuhteet sekä tilalla käytettävissä olevat resurssit. Osaat suunnitella monipuolisen viljelykierron ja yksityiskohtaisen sekä monipuolisen viljelysuunnitelman viljelysuunnitteluohjelmistolla. Osaat laskea peltotaseen ja arvioida saamaasi tulosta ja esittää kehitysehdotuksia taseen parantamiseksi. Osaat määrittää käytännössä eri viljelykasvien sadon laatutekijöitä analysoiden saatuja tuloksia ymmärtäen viljelytekniikan vaikutukset niihin sekä vaikutukset sadosta saatuun hintaan tai rehuarvoihin. Käytät monipuolisesti ja aktiivisesti alan sekä kotimaisia että ulkomaisia ammattilehtiä tietojesi kartuttamiseen kasvinviljelystä. Harjoitustyöt on laadittu tehtävänannon mukaisesti, virheettömästi ja monipuolisia lähteitä käyttäen.

Esitietovaatimukset

Osaat peltoviljelyn perusasiat eli tiedät erilaisten viljelykasvien ominaisuuksia ja osaat tuotantopanosten käytön tarkoituksen. Osaat mitoittaa kasvintuotannon koneketjun ja osaat arvioida työmenekkiä töiden ajoittamisen suunnittelemiseksi.