Siirry suoraan sisältöön

Maatilan tuotantoteknologia (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB5100-3009

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Juho Pirttiniemi

Ryhmät

 • ZJA23SLNO
  Avoin amk,Luva, Nonstop, Verkko
 • ZJA23SLNO2
  Avoin amk, Luva, Nonstop 2, Verkko
 • ZJA24KLNO3
  Avoin amk, Luva, Nonstop 3, Verkko

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opiskeltuasi tämän opintojakson osaat valita sellaiset soveltuvat työkoneet, joilla maatalousyrityksen tuotantotavoitteet voidaan toteuttaa. Osaat myös havainnoida käytännön olosuhteissa peltoviljelyn ja kotieläinten hoidon toimenpiteiden kannalta olennaisia suureita sekä tunnistaa häiriötekijöitä.Opintojakson osaamiset

Maatalousosaaminen, Teknologiaosaaminen, EnergiaosaaminenOpintojakson osaamistavoite

Opiskeltuasi tämän opintojakson tiedät, miten perusmaatalouskoneet toimivat ja millä perusteella valitaan soveltuvia teknologisia vaihtoehtoja maatalousyrityksen tuotantotavoitteiden toteuttamiseksi.

Sisältö

Biomassan kasvatusteknologia; maanmuokkaus-, kylvö-, kasvisuojelu-, sadonkorjuu- ja varastointikoneet ja laitteet
Biomassan jalostusteknologiat ilman eläimiä
Biomassan jalostusteknologiat eläimiä hyödyntäen
Biomassan kasvatukseen ja jalostukseen liittyvä mittausteknologia kenttäolosuhteissa
Maatalouskoneiden ja -laitteiden energiankulutukset

Aika ja paikka

Online-toteutus Moodlessa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Bell, B. 2016. Farm Machinery. Old Pond Publications. Kirjastossa 5 kpl, myös e-kirjana.
Tiainen, R. (toim) ym. 2005. Maatilatalouden teknologia. Opetushallitus. ISBN 952-13-2218-7. Löytyy kirjastosta 10 kpl.
Ahokas, J. Maatalousteknologian perusteet. Helsingin Yliopisto, Maataloustieteidenlaitos, Agroteknologia. E-lähde.
Ahokas, J. Traktorit ja työkoneet. Helsingin Yliopisto, Maataloustieteidenlaitos, Agroteknologia. E-lähde.


Lisäksi oppimisympäristössä jaettava materiaali ja kaupalliset lähteet.

Opetusmenetelmät

Itsenäisesti tehtävä Avoin AMK-toteutus.

Opiskelu perustuu omatoimiseen materiaaliin tutustumiseen (kirjallinen ja videomateriaali) ja työskentelyyn opintotehtävien parissa. Toteutus on auki nonstop-periaatteella. Aloitushetki määrittää opintojakson suorituskauden.

Oppimisympäristönä toimii Moodlen kurssitila. Kurssin aikana tehtävistä ja töistä opiskelija saa kohdennetun palautteen.

Valinnainen osa Nuoren viljelijän opinnot- pakettia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei kurssitenttiä. Opintojakso suoritetaan tehtävien ja konekansion avulla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson tai osan siitä voi suorittaa aikaisemman osaamisen perusteella tai opinnollistamalla työelämässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin arvosana määräytyy palautettavien tehtävien perusteella. Suurin painoarvo on konekansiolla. Arviointi on hyväksytty/hylätty ja perusteet kirjattu Moodle-työtilaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1.

Opiskeltuasi tämän opintojakson tiedät, miten perusmaatalouskoneet toimivat ja millä perusteella valitaan soveltuvia teknologisia vaihtoehtoja maatalousyrityksen tuotantotavoitteiden toteuttamiseksi.

2.

Opiskeltuasi tämän opintojakson ymmärrät, miten perusmaatalouskoneet toimivat ja millä perusteella valitaan soveltuvia teknologisia vaihtoehtoja maatalousyrityksen tuotantotavoitteiden toteuttamiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3.

Opiskeluasi tämän opintojakson osaat valita soveltuvista teknologisista vaihtoehdoista toimivat ja tarkoituksenmukaiset maatalouskoneet ja laitteet maatalousyrityksen tuotantotavoitteiden toteuttamiseksi.

4.

Opiskeluasi tämän opintojakson osaat valita mahdollisista teknologisista vaihtoehdoista sopivimmat maatalouskoneet ja -laitteet käytettävissä olevan työvoiman ja energiankulutuksen näkökulmista maatalousyrityksen tuotantotavoitteiden toteuttamiseksi

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5.

Opiskeltuasi tämän opintojakson osaat soveltaa maatalouskoneiden ja –laitteiden ominaisuuksista olevia tietoaineistoja uusien tehokkaiden teknologisten tuotantotapojen kehittämiseen maatalousyrityksen tuotantotavoitteiden toteuttamiseksi.