Siirry suoraan sisältöön

Maatilayrityksen kirjanpito ja verotus (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB6200-3005

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Milla Welling

Ryhmät

 • ZJA23SLNO
  Avoin amk,Luva, Nonstop, Verkko
 • ZJA23SLNO2
  Avoin amk, Luva, Nonstop 2, Verkko
 • ZJA24KLNO3
  Avoin amk, Luva, Nonstop 3, Verkko

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tämän opintojakson tarkoituksena on, että hallitset perustiedot ja taidot liikeyrityksen ja maatilayrityksen kirjanpidosta sekä verotuksesta.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Yrittäjyysosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tämän opintojakson tavoitteena on, että hallitset perustiedot ja taidot liikeyrityksen ja maatilayrityksen kirjanpidosta sekä verotuksesta. Suoritettuasi tämän opintojakson osaat tehdä yrityksen liikekirjanpidon ja tilinpäätöksen. Osaat tulkita tuloslaskelmaa ja tasetta ja arvioida niiden perusteella yrityksen taloudellista menestystä. Tiedät perusasiat yrityksen tulo- ja arvonlisäverotuksesta. Osaat tehdä maatalouden ja metsätalouden kirjanpidon ja laatia veroilmoitukset. Osaat laskea maksettavaksi tulevat verot ja suunnitella yrityksen verotusta.

Sisältö

Kahdenkertainen kirjanpito, palkkakirjanpito, tilinpäätös, yrityksen tulo- ja arvonlisäverotus.
Maa- ja metsätalouden tulo- ja arvonlisäverotuksen perustiedot, maa- ja metsätalouden kirjanpito kirjanpito-ohjelmistoa hyväksikäyttäen, veroilmoitusten täyttäminen, verojen määrän laskeminen, verosuunnittelu

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2023-2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tomperi, Soile: Käytännön Kirjanpito (sekä harjoituskirja), Edita 2022 ->. Saatavilla E-kirjana JAMK:n kirjastosta.
Tuomas Kiviranta, Esko Kiviranta: Maatilaverotus (viimeisin päivitys 31.1.2023) ISBN: 9789521423574, Almatalent 2001. Saatavilla E-kirjana JAMK:n kirjastosta.
Hannu Jauhiainen: Metsäverokirja 2023, Tapio 2023. Saatavilla E-kirjana JAMK:n kirjastosta.

Opetusmateriaali kurssialustalla.

Opetusmenetelmät

Kurssi on suoritettavissa kokonaan virtuaalisesti. Kurssiin ei sisälly aikataulutettuja luentoja. Opiskelija laatii oppimispäiväkirjaa opiskelustaan, tekee vaadittavia pakollisia ja vapaaehtoisia tehtäviä, sekä tentin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimispäiväkirja, pakolliset tehtävät ja itseopiskelu n. 133 tuntia, tentti n 2 tuntia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Osaat tehdä hyvin ohjattuna liiketapahtumiin perustuvan yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Tiedät tuloslaskelman ja taseen sisällön ja pystyt kertomaan yrityksen taloudellisesta tilasta niiden perusteella. Osaat tehdä lähes virheettömästi maatilayrityksen kirjanpidon tietokonesovellusta käyttäen ja osaat täyttää veroilmoitukset. Tunnet kirjanpito- ja verolainsäädäntöä ja normistoa joiltakin osin.

Tyydyttävä 2. Osaat tehdä lähes virheettömästi pk-yrityksen kirjanpidon ja laatia tilinpäätöksen. Tiedät tuloslaskelman ja taseen sisällön ja pystyt kertomaan yrityksen taloudellisesta tilasta niiden perusteella. Osaat tehdä lähes virheettömästi maatilayrityksen kirjanpidon tietokonesovellusta käyttäen ja osaat täyttää veroilmoitukset sekä laskea maksettavaksi tulevat verot. Osaat ohjatusti suunnitella maatilayrityksen verotusta. Tunnet kirjanpito- ja verolainsäädäntöä ja normistoa pääkohdittain.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3. Osaat tehdä lähes virheettömästi yrityksen kirjanpidon ja laatia tilinpäätöksen. Tiedät tuloslaskelman ja taseen sisällön ja pystyt kertomaan yrityksen taloudellisesta tilasta niiden perusteella monesta näkökulmasta. Osaat tehdä lähes virheettömästi maatilayrityksen kirjanpidon tietokonesovellusta käyttäen ja osaat täyttää veroilmoitukset sekä laskea maksettavaksi tulevat verot. Osaat suunnitella maatilayrityksen verotusta. Tunnet kirjanpito- ja verolainsäädännön ja normiston pääkohdittain.

Hyvä 4: Osaat itsenäisesti tehdä yrityksen kirjanpidon ja laatia tilinpäätöksen. Tiedät tuloslaskelman ja taseen sisällön ja pystyt kertomaan yrityksen taloudellisesta tilasta niiden perusteella monesta näkökulmasta. Osaat tehdä maatilayrityksen kirjanpidon tietokonesovellusta käyttäen ja osaat täyttää veroilmoitukset sekä laskea maksettavaksi tulevat verot. Osaat suunnitella maatilayrityksen verotusta laajasti. Hallitset kirjanpito- ja verolainsäädännön ja normiston keskeiset osat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat itsenäisesti tehdä yrityksen kirjanpidon ja laatia tilinpäätöksen. Tiedät tuloslaskelman ja taseen sisällön ja pystyt kertomaan yrityksen taloudellisesta tilasta niiden perusteella monesta näkökulmasta ja esittämään ehdotuksia yrityksen talousjohtamiseen. Osaat tehdä maatilayrityksen kirjanpidon tietokonesovellusta käyttäen ja osaat täyttää veroilmoitukset sekä laskea maksettavaksi tulevat verot. Osaat suunnitella maatilayrityksen verotusta laajasti ja osaat arvioida vaikutuksia tulevaisuuteen. Hallitset kirjanpito- ja verolainsäädännön ja normit.

Esitietovaatimukset

-