Siirry suoraan sisältöön

Biotalouden alkutuotannon käytännön työt (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB1100-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

15.02.2024 - 31.10.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

  • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

  • Juha Kuula
  • Mirja Riipinen
  • Juho Pirttiniemi

Ryhmät

  • LMS24KM
    Maaseutuelinkeinot (AMK)
  • 08.03.2024 08:15 - 11:45, Biotalouden alkutuotannon käytännön työt LMSB1100-3009

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tämän opintojakson käytyäsi, tiedät kotieläintilan käytännön toiminnan, olet oppinut traktorin perustekniikan ja ajamisen. Osaat ottaa vesi- ja maanäytteitä analysointia varten.

Opintojakson osaamiset
Maatalousosaaminen
Ympäristöosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson käytyäsi osaat työskennellä tuotantoeläinten kanssa. Osaat havainnoida erilaisia rehuja ja tiedät niiden vaikutuksen tuotantoeläinten hyvinvointiin ja tuotokseen. Osaat käyttää traktoria apuna päivittäisissä tuotantoeläinten hoitotöissä. Osaat ottaa maa- ja vesinäytteitä analysointia varten.

Sisältö

Tuotantoeläinten päivittäiset hoitotyöt: ruokinta, rehujen käsittely, tilojen puhtaanapito, hygienia.

Traktorin ja työkoneiden työturvallinen käyttö: traktorilla ajaminen, työkoneiden kiinnittämisen sekä eteen, että taakse, kolmipistekiinnitys, ajaminen ja peruuttaminen peräkärryn kanssa.

Vesi- ja maanäytteiden ottaminen käytännössä.

Raportointi.

Opetusmenetelmät

Traktorin ajoharjoittelu ohjattuna. Kosteikkojen toiminta ja maanäytteiden merkitys. Käytännön työjakso kotieläintilalla. Raportointi itsenäisesti annetun ohjeen mukaan.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää käytännön työjakson kotieläintilalla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson tai osan siitä voi suorittaa aikaisemman osaamisen perusteella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Käytännön harjoitukset: traktori- ja työkoneharjoitukset 8 h, kontaktiopetus 4 h ja itsenäinen työskentely 42 h. Käytännön työjakso kotieläintilalla 81 h.

Sisällön jaksotus

Traktoriharjoitukset ryhmissä maalis-huhtikuussa. Opiskelija etsii käytännön työjaksoa varten kotieläintilan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija suorittaa traktorin ajamisesta ja työkoneen kiinnittämisestä määritellyn näytön.

Opiskelija osallistuu maa- ja vesinäytteiden ohjattuun ottamiseen.

Opiskelija suorittaa kotieläintilalla käytännön työjakson.

Opiskelija on palauttanut raportit vesi- ja maanäytteistä sekä käytännön työjaksosta kotieläintilalla.

Esitietovaatimukset

-