Siirry suoraan sisältöön

Agrologin matematiikka (3 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB1200-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

15.02.2024 - 07.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Laura Vertainen

Ryhmät

 • LMS24KM
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • 15.02.2024 10:15 - 11:45, Agrologin matematiikka LMSB1200-3008 Korvaava tentti
 • 07.03.2024 08:15 - 11:45, Agrologin matematiikka LMSB1200-3008
 • 21.03.2024 08:15 - 11:45, Agrologin matematiikka LMSB1200-3008
 • 12.04.2024 08:15 - 11:45, Agrologin matematiikka LMSB1200-3008
 • 25.04.2024 08:15 - 11:45, Agrologin matematiikka LMSB1200-3008
 • 26.04.2024 08:15 - 11:45, Agrologin matematiikka LMSB1200-3008 TENTTI

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojaksolla kerrataan matematiikan perusteet ja sen suoritettuasi pystyt soveltamaan oppimaasi muiden opintojaksojen matematiikkaa vaativissa harjoitustehtävissä ja työelämän eri tilanteissa.


Opintojakson osaamiset

Luonnontieteiden osaaminen


Opintojakson osaamistavoite

Opiskelija hallitsee matematiikan perusmenetelmät ja osaa käyttää sekä soveltaa niitä luonnonvara-alan tehtävissä

Sisältö

Laskennan välineet ja työtavat
Yhtälöiden muodostaminen ja käsittely
Prosenttilasku ja sen sovellukset
Kerrannaisluvut, potenssit ja logaritmit
Pinta-alat ja tilavuudet
Tilastollisten menetelmien perusteita

Opetusmenetelmät

Kontakti ja verkkoluennot, itsenäinen opiskelu, laskuharjoitukset, harjoitustehtävät

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Korvaava tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

80 h
kontaktiopetus 20 h
itsenäinen opiskelu ja harjoitukset verkko-oppimisympäristössä 60 h

Lisätietoja opiskelijoille

Tentti
Pisteytettävät harjoitustehtävät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opiskelija osaa matemaattiset peruslaskutoimitukset

Tyydyttävä 2
Opiskelija osaa matemaattiset peruslaskutoimitukset ja osaa osittain soveltaa niitä alan tyypillisiin matemaattisiin perusongelmiin

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija osaa matemaattiset peruslaskutoimitukset ja osaa soveltaa niitä alan tyypillisiin matemaattisiin perusongelmiin

Kiitettävä 4
Opiskelija osaa matemaattiset peruslaskutoimitukset ja osaa soveltaa niitä taitavasti alan tyypillisiin matemaattisiin ongelmiin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija osaa matemaattiset peruslaskutoimitukset ja osaa soveltaa niitä taitavasti alan haastaviin matemaattisiin ongelmiin

Esitietovaatimukset

-