Siirry suoraan sisältöön

Liiketoimintaprosessien johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD72-3008

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

11.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalous (AMK)

Opettaja

  • Petri Liukkonen
  • Erica Svärd
  • Henna-Riikka Markkio

Ryhmät

  • ZJAJ23SHARVO
    Avoin amk, Like, Liiketoiminnan ohjaus yrityksen lisäarvon tuottajana 30 op

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät liiketoimintaprosessien johtamisen merkityksen organisaatioiden menestystekijänä ja osaat kehittää liiketoimintaprosesseja asiakaslähtöisesti.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Työyhteisössä toimiminen
LiiketoimintaosaaminenOpintojakson osaamistavoite
Hankit liiketoimintaprosessien johtamiseen liittyvää tietoa, tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat yrityksen ydinprosessit ja ymmärrät liiketoimintaprosessien johtamisen vaikutuksen organisaation tuloksellisuuteen ja kilpailuasemaan. Ymmärrät liiketoimintaprosessien taloudelliset, kannattavat ja yhteiskuntavastuulliset näkökulmat sekä asiakasnäkökulman. Tunnistat tiedon ja uusien teknologioiden vaikutuksen liiketoimintaprosesseja kehittävään johtamiseen.

Sisältö

Toimintaympäristö- ja asiakaslähtöisyys
Prosessiajattelu ja prosessien mallintaminen
Prosessijohtaminen
Systeemiajattelu
Uudet teknologiat
Tietojohtaminen

Työkalut
Menetelmät liiketoimintaprosessien johtamiseen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Hankit liiketoimintaprosessien johtamiseen liittyvää tietoa, tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat yrityksen ydinprosessit ja ymmärrät liiketoimintaprosessien johtamisen vaikutuksen organisaation tuloksellisuuteen ja kilpailuasemaan. Ymmärrät liiketoimintaprosessien taloudelliset, kannattavat ja yhteiskuntavastuulliset näkökulmat sekä asiakasnäkökulman. Tunnistat tiedon ja uusien teknologioiden vaikutuksen liiketoimintaprosesseja kehittävään johtamiseen. Osaat tehdä opintojakson sisältöihin liittyviä havainnollisia dokumentteja.

Tyydyttävä 2
Osaat esitellä liiketoimintaprosessien johtamiseen liittyvää tietoa sekä erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat yrityksen ydinprosessit ja ymmärrät liiketoimintaprosessien johtamisen vaikutuksen organisaation tuloksellisuuteen ja kilpailuasemaan. Osaat nimetä liiketoimintaprosessien taloudellisuuteen, kannattavuuteen ja yhteiskuntavastuuseen sekä asiakaslähtöisyyteen liittyviä näkökulmia. Tunnistat tiedon ja uusien teknologioiden vaikutuksen liiketoimintaprosesseja kehittävään johtamiseen. Osaat hyödyntää teorioita havainnollisten ja johdonmukaisten dokumenttien tekemisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat vertailla liiketoimintaprosessien johtamiseen liittyvää tietoa sekä erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat yrityksen ydinprosessit ja osaat arvioida liiketoimintaprosessien johtamisen vaikutuksen organisaation tuloksellisuuteen ja kilpailuasemaan. Osaat analysoida liiketoimintaprosessien taloudellisuuteen, kannattavuuteen ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä näkökulmia sekä asiakaslähtöisyyden näkökulmaa. Kuvailet tiedon ja uusien teknologioiden vaikutusta liiketoimintaprosesseja kehittävään johtamiseen. Osaat käyttää olennaisia teorioita havainnollisten, johdonmukaisten ja perusteltujen dokumenttien tekemisessä.

Kiitettävä 4
Vertailet ja analysoit liiketoimintaprosessien johtamiseen liittyvää tietoa sekä erilaisia teorioita ja menetelmiä. Osaat arvioida yrityksen ydinprosesseja ja liiketoimintaprosessien johtamisen vaikutusta organisaation tuloksellisuuteen ja kilpailuasemaan. Osaat suunnitella liiketoimintaprosessien taloudellisuutta, kannattavuutta ja yhteiskuntavastuuta sekä asiakaslähtöisyyttä kehittäviä ratkaisuvaihtoehtoja. Arvioit tiedon ja uusien teknologioiden vaikutusta liiketoimintaprosesseja kehittävään johtamiseen. Raportointisi on loogista, analyyttistä ja asiantuntevaa sekä osaat arvioida tekemiesi dokumenttien sisältöjä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat luoda uusia näkökulmia liiketoimintaprosessien johtamiseen liittyvien teorioiden ja menetelmien pohjalta. Analysoit yrityksen ydinprosesseja ja liiketoimintaprosessien johtamisen vaikutusta organisaation tuloksellisuuteen ja kilpailuasemaan. Suunnittelet, kehität ja arvioit liiketoimintaprosessien taloudellisuutta, kannattavuutta ja yhteiskuntavastuuta sekä asiakaslähtöisyyttä kehittäviä ratkaisuvaihtoehtoja. Arvioit kriittisesti tiedon ja uusien teknologioiden vaikutusta liiketoimintaprosesseja kehittävään johtamiseen. Raportointisi on loogista ja vakuuttavaa sekä kriittistä ajattelua osoittavaa. Pystyt laatimaan ammatilliset vaatimukset täyttäviä dokumentteja.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.