Siirry suoraan sisältöön

Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn (3 op)

Toteutuksen tunnus: TTC2050-3023

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

28.08.2023 - 01.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
  • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

  • Antti Häkkinen

Ryhmät

  • ZJA23STI
    Avoin AMK, tekniikka, ICT
  • ZJA23STIDA1
    Avoin amk, Data-analytiikka 1, Verkko

Tavoitteet

Tarkoitus ja osaamistavoitteet:
Opintojaksolla saat yleiskuvan data-analytiikan ja tekoälyn menetelmistä, mahdollisuuksista ja käyttökohteista sekä niissä käytettävistä yleisimmistä ohjelmointiympäristöistä ja –kirjastoista.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Sisältö

Data-analytiikan ja tekoälyn määritelmät.
Tekoälyn käytännön sovelluksia.
Esimerkkejä ja periaatteita koneoppimisesta ja neuroverkoista.
Data-analytiikan ohjelmointikieliä ja -ympäristöjä: Python, R, Anaconda, Pandas.

Aika ja paikka

Verkossa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson verkkosivut (luentomateriaali, harjoitukset, nauhoitetut videot)

Opetusmenetelmät

Etäopiskelu (harjoitukset, luentomateriaaliin tutustuminen, nauhoitetut videot käytännön esimerkeistä)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkoluentomateriaaliin tutustuminen 35h (nauhoitetut luennot, joissa opettajan johdolla tehtäviä harjoitteita)
Etäopiskelu 46h (harjoitukset)
Yhteensä 81h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi muodostuu palautetuista harjoituksista.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tunnistat joitakin tärkeimpiä data-analytiikan ja tekoälyn menetelmiä, mahdollisuuksia, käyttökohteita tai niissä käytettäviä ohjelmointiympäristöjä.

Tyydyttävä 2: Tunnistat joitakin tärkeimpiä data-analytiikan ja tekoälyn menetelmiä, mahdollisuuksia ja käyttökohteita ja niissä käytettäviä ohjelmointiympäristöjä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Tunnistat tärkeimmät data-analytiikan ja teköälyn menetelmät, mahdollisuudet ja käyttökohteet ja niissä käytettävät ohjelmointiympäristöt.

Kiitettävä 4: Tunnistat tärkeimmät data-analytiikan ja teköälyn menetelmät, mahdollisuudet ja käyttökohteet ja niissä käytettävät ohjelmointiympäristöt. Lisäksi ymmärrät joitain tekoälymenetelmien periaatteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Tunnistat tärkeimmät data-analytiikan ja teköälyn menetelmät, mahdollisuudet ja käyttökohteet ja niissä käytettävät ohjelmointiympäristöt. Lisäksi ymmärrät tärkeimmät tekoälymenetelmien periaatteet.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet