Siirry suoraan sisältöön

Sopimusoikeus (4 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD07-3026

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.09.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

25.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Sanna-Maria Klemetti

Ryhmät

 • ZJK24KH
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, LITA
 • ZJK23SH
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, LITA
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA23SHNO1
  Avoin amk, lita, nonstop 1, verkko

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla perehdyt juridiikan peruskäsitteisiin ja määritelmiin sekä sopimusoikeutta ja ympäristölainsäädäntöä säätelevään lainsäädäntöön, sopimusoikeudellisiin periaatteisiin sekä oikeuskäytäntöön. Kehität omaa osaamistasi sopimusoikeudellisissa asioissa ja soveltamaan oppimaasi käytännön tilanteissa. Sopimusoikeus on keskeisin oikeudenala ja tarvitset sopimusoikeuden tuntemista paitsi opiskelujesi yhteydessä myös aina työssäsi, työskentelitpä yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Opintojakson osaamiset
Kestävä kehitys
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Ymmärrät juridiikan peruskäsitteet ja määritelmät. Tunnet sopimusoikeutta säätelevän lainsäädännön ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet sekä keskeisiä asioita kestävästä kehityksestä ja niiden yhteyden sopimusoikeuteen. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen. Osaat laatia sopimusoikeudellisia asiakirjoja.

Sisältö

Suomen oikeusjärjestelmä ja –järjestys
Oikeustoimi ja oikeustoimikelpoisuus
Sopimuksen syntyminen ja päättyminen
Sopimusten muoto, sisältö ja tulkinta
Oikeuskäytäntö

Opintojaksolla opiskellaan juridiikkaan ja kestävään kehitykseen liittyviä peruskäsitteitä, sopimuksen tekemiseen ja päättämiseen sekä pätemättömyyteen liittyvät kysymykset. Sopimusten tulkintaan liittyvät lähtökohdat ja niihin liittyvä oikeuskäytäntö.

Aika ja paikka

Verkko-opiskelu

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentoaineistot, aiheeseen liittyvä lainsäädäntö; Suositeltava kirjallisuus:
Hemmo, M. 2017. Sopimusoikeus. Helsinki. WSOY Pro.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä opiskeluna suorittamalla verkkoluennot (nauhoitetut webinaarit) sekä tekemällä kurssiin kuuluvat tehtävät ja lopputentti hyväksytysti. Tehtävissä on hyväksytty/hylätty arviointi ja lopputentissä numeroarvointi. Kaikki tehtävät ja tentti pitää suorittaa hyväksytysti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin voi suorittaa oman aikataulun puitteissa.
Kurssiin kuuluu lopputentti, joka opiskelija suorittaa itsenäisesti Moodlessa. Lopputentissä on numeroarviointi. Kurssin läpäiseminen edellyttää tehtävien ja luentojen lisäksi lopputentin suorittamista.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Valinnaisen suoritustavan toteuttaminen arvosanaan oikeuttavasti vaatii erityisen perustellun syyn, joka arvioidaan tapauskohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ovat pääsääntöisesti lainsäädännön soveltamiseen liittyviä oikeustapauksia sekä asiakirjojen laatimisia.
Tarkempi aikataulu Moodlessa kurssin yhteydessä.
Opintojakson kuormittavuus tunteina:
virtuaaliopiskelu 38 h (sisältää verkkotentin)
itsenäinen työntekentely ja oppimistehtävien tekeminen 75 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson suorittamiseen vaaditaan tentin läpäisemistä ja tehtävien tekemisestä hyväksytysti ja webinaarien kuuntelemista ja kuittaamista.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso arvoidaan numeraalisesti.

Katso tarkempi tieto Moodesta.

Arvosanat jakautuvat saatujen pisteiden mukaan. Maksimissaan opiskelija voi saada 100 pistettä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään 50 pistettä.

arvosana 5 = 89-100 pistettä

arvosana 4 = 77-88- pistettä

arvosana 3 = 65-76 pistettä

arvosana 1-2 = 50-64 pistettä

Tarkemmat tiedot arviointimenetelmästä ja arviointiasteikosta kurssin yhteydessä Moodlesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät juridiikan ja kestävän kehityksen peruskäsitteet ja määritelmät. Tunnet sopimusoikeutta säätelevän lainsäädännön ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen. Osaat laatia sopimusoikeudellisia asiakirjoja ottamalla huomioon kestävän kehityksen vaatimukset.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät juridiikan ja kestävän kehityksen peruskäsitteet ja määritelmät. Tunnet sopimusoikeutta säätelevän lainsäädännön ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännön tehtävissä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat. Osaat laatia sopimusoikeudellisia asiakirjoja, ja tiedät niihin liittyvät yleiset sopimusoikeudelliset ja kestävän kehityksen periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät juridiikan ja kestävän kehityksen peruskäsitteet ja määritelmät. Tunnet sopimusoikeutta säätelevän lainsäädännön ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännön tehtävissä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat sekä noudatat annettuja oikeustapauksen ratkaisuohjeita. Osaat laatia sopimusoikeudellisia asiakirjoja, ja tiedät niihin liittyvät yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet ja lainsäädännön edellyttämät muotomääräykset ottamalla huomioon kestävän kehityksen vaatimukset..

Kiitettävä 4
Hallitset juridiikan ja kestävän kehityksen peruskäsitteet ja määritelmät osaat käyttää niitä käytännön tilanteissa. Tunnet sopimusoikeutta säätelevän lainsäädännön ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännön tehtävissä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat sekä ratkaiset oikeustapauksen annettujen ohjeiden mukaisesti. Osaat laatia sopimusoikeudellisia asiakirjoja, ja tiedät niihin liittyvät yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet ja lainsäädännön edellyttämät muotomääräykset ottamalla huomioon kestävän kehityksen vaatimukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Hallitset juridiikan ja kestävän kehityksen peruskäsitteet ja määritelmät osaat käyttää niitä käytännön tilanteissa. Tunnet sopimusoikeutta säätelevän lainsäädännön ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännön tehtävissä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja osaat analysoida tapausta monipuolisesti sekä osoitat omaavasi ongelmakeskeistä ratkaisukykyä. Osaat laatia sopimusoikeudellisia asiakirjoja ja pystyt tulkitsemaan valmiita sopimuksia sekä ohjaamaan työyhteisön muita jäseniä asiakirjojen laadinnassa ottamalla huomioon kestävän kehityksen vaatimukset.