Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu II (10 op)

Toteutuksen tunnus: SFTSW202-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 14.06.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

  • Lari Lautamäki
  • Anu Myllyharju-Puikkonen
  • Kari Vehmaskoski

Vastuuopettaja

Anu Myllyharju-Puikkonen

Ryhmät

  • SFT22S1
    Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Tarkoitus
Tämän jakson aikana harjoittelet tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiaa aidossa ympäristössä ja saat kokemusta vuorovaikutuksesta oikeiden asiakkaiden kanssa.

Tavoitteet
Työskentelet työelämän toiminta- ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Osaat työskennellä itseohjautuvasti ja luotettavasti alan asiantuntijatehtävissä eri organisaatioissa.
Osaat tutkia ja analysoida asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa ja toimintarajoituksia; haastattelu, erityisesti liikehallinnan havainnointi ja erotusdiagnostinen testaus sekä riskitekijöiden tunnistaminen.
Osaat asettaa tavoitteet ja suunnitella terapiaa kliiniseen päättelyyn perustuen. Osaat ohjata ja toteuttaa terapiaa asiakaslähtöisesti ja progressiivisesti. Osaat soveltaa yksilöllisesti näyttöön perustuvaa tietoa suunnitellessasi ja toteuttaessasi eri-ikäisten tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteisten asiakkaiden fysioterapiaa.
Osaat hyödyntää ergonomiaa ja teknisiä ratkaisuja asiakkaiden fyysisen aktiivisuuden- ja toimintakyvyn tukemisessa.
Osaat kirjata asiakkaan toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja toimintaympäristön kannalta merkitykselliset havainnot selkeästi.
Osaat arvioida ja seurata fysioterapian tuloksellisuutta ja kustannusvaikuttavuutta.

Opintojakson osaamiset:
Toimintakyvyn arviointiosaaminen
Terapiaosaaminen
Ohjaus-ja neuvontaosaaminen
Teknologia- ja esteettömyysosaaminen
Eettinen osaaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Harjoittelusi on hyväksytty, kun kykenet työskentelemään itseohjautuvasti ja luotettavasti erilaisissa organisaatioissa.
Osaat tutkia ja analysoida tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä ja toimintarajoitteita asiakaslähtöisesti. Osaat laatia fysioterapiasuunnitelman ja kirjata asiakastietoja tarkoituksenmukaisesti. Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa toteutaessasi fysioterapiaa. Osaat hyödyntää teknisiä ratkaisuja asiakkaan terapiassa. Osaat arvioida omaa toimintaasi ja fysioterapian tuloksellisuutta.

Esitietovaatimukset

Voima-, kestävyys ja elastisuuden harjoittamisen osaaminen
Hyvinvointiteknologiaan liittyvä osaaminen
Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteissa sisällön osaaminen