Siirry suoraan sisältöön

Kuntoutuksen ohjausmenetelmät III (3 op)

Toteutuksen tunnus: SKOS1810-3004

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 2

Koulutus

  • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Opettaja

  • Anu Pelkonen
  • Kari-Pekka Murtonen

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ja reflektoida oman ohjaustyön kehittymistä sekä tunnistaa ohjaajana kehittymisen tarpeitaan. Opiskelija hyödyntää asiaankuuluvaa tutkimustietoa kuntoutuksen ohjauksesta. Opiskelija ymmärtää kuntoutuksen ohjaustyön avaintekijät kansallisessa ja kansainvälisessä yhteydessä. Opiskelija osaa reflektoida eri maiden kuntoutuksen ohjauksen toimintatapoja Suomen käytäntöihin.

Sisältö

Kansalliset ja kansainväliset kuntoutusorganisaatiot ja neuvontapalvelut. Kriittinen tiedonhankinta ja reflektointi.

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Riggar, T.F. & Maki, D.R. Edit. 2004. Handbook of Rehabilitation Counseling. Sales, A. 2007.

Frankel, Arthur J., Gelman, Sheldon, Pastor, Diane K. 2019. Oxford University Press [2019] Fourth edition. Case management : an introduction to concepts and skills.

USA and Australia Code of Professional Ethics for rehabilitation counsellor

The Australian Journal of Rehabilitation Counselling: https://www.asorc.org.au/resources/asorc-journal-2

Rehabilitation Counseling Bulletin

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

---

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

---

Kansainvälisyys

Kansainväliset aineistot

Vaihtoehtoiset suoritustavat

---

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu 81h

Sisällön jaksotus

---

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi: Hyväksytty- hylätty-täydennettävä

Ehdoton viimeinen suoritumahdollisuus syksy 2023 aikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa etsiä ja hyödyntää oppimistehtävissä tarvittavaa tietoa kansallisesta ja kansainvälisestä kuntoutuksen ohjauksesta, neuvonnasta ja suunnittelusta. Opiskelija osaa syventää tietoa kuntoutuksen ohjauksesta ja kuntoutusorganisaatioista kansallisessa ja kansainvälisessä yhteydessä.

Esitietovaatimukset

Opiskelijoilla on laaja käsitys kuntoutuspalvelujärjestelmän toiminnasta ja siihen liittyvästä keskeisestä lainsäädännöstä. Opiskelija tuntee kuntoutustoiminnan muodot, toimijat ja asiakasryhmät. He osaavat toimia yhteistoiminnallisesti ja monialaisesti eri toimijoiden kanssa. He tietävät kuntoutuksen ohjauksen ja suunnittelun teorioita ja menetelmiä.