Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu1 (12 op)

Toteutuksen tunnus: TS00CB41-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 31.08.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2026

Opintopistemäärä

12 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Automation and Robotics

Opettaja

 • Ari Kuisma
 • Sirpa Hukari
 • Veli-Matti Häkkinen

Vastuuopettaja

Sirpa Hukari

Ryhmät

 • TSA22S1
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • TSA20KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA21S1
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TAR23S1
  Bachelor's Degree Programme in Automation and Robotics
 • TSA21KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA24KM
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
 • TSA23KM
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
 • TSA23S1
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • TSA20S1
  Sähkö- ja automaatiotekniikka
 • TSA22KM
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
 • TAR22S1
  Bachelor's Degree Programme in Automation and Robotics

Tavoitteet

Opiskelija käsittää yrityksen työyhteisönä, osaa toimia sen jäsenenä sekä verkostoissa ja luoda työelämäyhteyksiä. Opiskelija tuntee työnhakuprosessin eri vaiheet ja osaa hyödyntää työkokemusta ura- ja opiskelusuunnitelmissa. Opiskelija tietää omalla alalla käytettäviä työvälineitä, työmenetelmiä, laitteita ja ohjelmistoja sekä tuntee keskeiset turvallisuusvaatimukset. Opiskelija käsittää teorian merkityksen käytännön työtehtävissä. Opiskelijalla hallitsee suulliset ja kirjalliset raportointitaidot.

EA-ER EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön: Kyky valita ja käyttää tarkoituksenmukaisia laitteita, työvälineitä ja menetelmiä. Kyky yhdistää teoria ja käytäntö teknisten ongelmien ratkaisemiseksi. Ymmärrys soveltuvista tekniikoista ja menetelmistä sekä niiden rajoituksista.

Sisältö

Tekniikan alan työtehtäviin liittyvä harjoittelu.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu toteutetaan tekniikan alan käytännön työtehtävissä. Harjoittelun ohjaus toteutetaan Workseed-järjestelmässä. Harjoittelun päätyttyä opiskelija suorittaa itse oman osaamisen arvioinnin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu toteutetaan työelämässä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty