Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu2 (18 op)

Toteutuksen tunnus: TS00CB42-3001

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

18 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

  • Sirpa Hukari

Vastuuopettaja

Sirpa Hukari

Tavoitteet

Opiskelija käsittää teoreettisen osaamisen merkityksen oman alan työtehtävissä ja osaa soveltaa omaa osaamistaan käytäntöön. Opiskelijalla hallitsee suulliset ja kirjalliset raportointitaidot.

EA-ER EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön: Kyky valita ja käyttää tarkoituksenmukaisia laitteita, työvälineitä ja menetelmiä. Kyky yhdistää teoria ja käytäntö teknisten ongelmien ratkaisemiseksi. Ymmärrys soveltuvista tekniikoista ja menetelmistä sekä niiden rajoituksista.

EA-TR EUR-ACE Yleiset taidot: Osoittaa tietoisuutensa tekniikan soveltamisen terveydellisistä, turvallisuus- ja lakikysymyksistä ja vastuista, teknisten ratkaisujen sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista sekä sitoutumisesta tekniikan soveltamisen ammattietiikkaan, vastuuseen ja normeihin. Pystyy tunnistamaan riippumattoman elinikäisen oppimisen tarpeen ja kykenee myös sitoutumaan elinikäiseen oppimiseen.

Sisältö

Syventävä harjoittelu sähkö- ja automaatioalan työtehtävissä

Opetusmenetelmät

Harjoittelu toteutetaan sähkö- ja automaatioalan työtehtävissä työelämässä. Harjoittelun ohjaus tapahtuu Workseed-järjestelmässä. Harjoitteluun sisältyy raportointia, oppimispäiväkirjan pitämistä ja oman osaamisen arviointia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty