Siirry suoraan sisältöön

Tuotannon johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLLY9500-3011

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

  • Logistiikka (AMK)

Opettaja

  • Juha Sipilä

Ryhmät

  • TLS21KMM
    Logistiikan tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Palveluiden merkitys on kasvanut jälkiteollisissa yhteiskunnissa. Siitä huolimatta tuotannolliset yritykset ovat osaltaan kansantalouden tukiranka. Globaalissa maailmassa tuotanto- ja hankintaketjujen hallinta ja ymmärtäminen ovat logistiikkainsinöörin osaamisen keskiössä. Tuotannollisessa ketjussa toimivana insinöörinä sinun tulee ymmärtää tuotannon perustekijät ja vaatimukset riippumatta siitä missä positiossa työskentelet.

Tällä opintojaksolla opit
- tuntemaan tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen vaikutusta tuotannon johdettavuuteen
- ymmärtämään kokonaisuuksia ja päätöstesi riippuvuussuhteita
- ymmärtämään modernien johtamismenetelmien mahdollisuuksia tuottavuuden osatekijänä
- soveltamaan tuoterakenteiden, nimikkeiden ohjausanalyysien ja tuotannonsuunnittelun välistä yhteyttä myynnin, tuotannonohjauksen ja vaihto-omaisuuden osalta
- etsimään hankintalähteitä ja kumppanuuksia
- hallitsemaan riskejä, tekemään päätöksiä ja toimimaan ryhmässä

Käytyäsi opintojakson ymmärrät laajasti opintojaksolla käsiteltyjen asioiden terminologian ja niiden väliset yhteydet. Saat laaja-alaisen näkemyksen kappaletavaratuotannon suunnitteluvaatimuksista ja toteuttamisesta sekä eri tuotantostrategioiden vaikutuksesta asiakkuuksien hallintaan. Kasvatat ymmärrystä talouden hallinnasta ja opit johtamaan tuotantoa myös siitä näkökulmasta.

Opintojaksolla edistettävät ja arvioitavat osaamiset: liiketoimintaosaaminen, tekniikan soveltaminen käytäntöön, viestintä ja tiimityö.

Opintojakson osaamistavoite:
Sisäistät tuotannon teknisen ja tuotantotalouden terminologian ja ymmärrät eri tuotantojärjestelmien mahdollisuudet. Tunnet tuotannon johtamiseen liittyvät keskeiset käsitteet ja teoriat.

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia pääteemoja:
- Tuotannonohjaus ja ajoitus
- Tuoterakenteet ja niiden soveltaminen
- Tuotannon materiaalinohjaus toimintaverkostossa
- Tuottavuusajattelu ja modernit johtamismenetelmät
- Tuotannon kustannuslaskenta ja tuotantoyrityksen talouden hallinta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.

2: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Opiskelija ymmärtää kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa hyödyntää oppimiaan taitoja.

4: Opiskelija hallitsee lähes kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija hallitsee kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.

Esitietovaatimukset

Materiaalien ohjaus. Tuotanto- ja materiaalitekniikka. Talousosaaminen. Muut insinööriopinnot.