Skip to main content

Unelmat+Inspiraatio! (3 op)

Toteutuksen tunnus: ZYVZ0200-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 01.05.2024

Ajoitus

08.05.2024 - 12.06.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Logistiikka (YAMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Suvi Salminen
 • 08.05.2024 13:15 - 16:00, Unelmat+Inspiraatio! ZYVZ0200-3014
 • 15.05.2024 09:15 - 16:00, Unelmat+Inspiraatio! ZYVZ0200-3014
 • 29.05.2024 09:15 - 16:00, Unelmat+Inspiraatio! ZYVZ0200-3014
 • 12.06.2024 09:00 - 12:00, Unelmat+Inspiraatio! ZYVZ0200-3014

Objectives

Opintojakson tarkoitus:

Opintojakson käytyäsi sinulle on hahmottunut vaihtoehtoisia urapolkuja ja mahdollisuuksia. Olet insiroitunut maailman muutoksessa ja tunnistat oman osaamisesi sekä ammatilliset unelmasi.

Opintojakson osaamiset
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
• Inspiroidut itsesi työllistämisestä muuttuvassa työelämässä
• hahmotat erilaisia itsesi työllistämisen mahdollisuuksia
• tunnistat polkuja kohti ammatillisia unelmiasi
• motivoidut työskentelemään vastuullisesti ja arvostavasti eri aloilta ja eri taustoista tulevien ihmisten kanssa.

Content

Unelmat+Inspiraatio! -opintojaksolla inspiroidut itsesi työllistämisestä. Opintojakson aikana tutkit ammatillisia unelmia ja innostut maailman muutoksesta.

Time and location

Kontaktiopetusta 20h (3h + 2x7h + 3h) ja omalla ajalla tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä 61h, yhteensä 81h.

Learning materials and recommended literature

Opiskelumateriaali kootaan pääosin verkkoaineistosta ohjaajien ohjeiden perusteella.

Teaching methods

Osallistuminen kurssin 3 tunnin starttiin, kahteen (2) 7 tunnin leiripäivään sekä 3 tunnin finaalitoriin. Kurssi sisältää tiiviisti monialaisissa ryhmissä toteutettavat oppimistehtävät: 1. Itsensä työllistäneen inspiroivan henkilön videohaastattelu ja 2. Työllistymiseen tai yrittäjyyteen liittyvään ajankohtaiseen aiheeseen kytkeytyvä kannanotto. Tehtävät ohjeistetaan tarkemmin kurssin startissa.

Opintojaksolla opiskelijoiden oma tekeminen on keskiössä. Oppiminen tapahtuu monialaisissa ryhmissä oman työpaikan luomiseen ja yrittäjyyteen liittyvien käytännön oppimistehtävien parissa. Leiripäivissä vierailee monipuolinen joukko yrittäjiä ja oman työpaikkansa luoneita henkilöitä, joiden kanssa opiskelijat pääsevät keskustelemaan ja työskentelemään.

Kurssin keskiössä on opiskelijoiden aktiivinen ja itseohjautuva työskentely monialaisissa ryhmissä sekä osallistuminen kontaktikertoihin.

Student workload

Kontaktiopetusta 20h (3h + 2x7h + 3h) ja omalla ajalla tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä 61h, yhteensä 81h.

Content scheduling

Toteutusajankohta: 8.5.-12.6.2024
Ke 8.5.2024 klo 13.15 – 16.00 Startti (Yritystehdas, tapahtumatila)
Ke 15.5.2024 klo 9.15 – 16.00 Unelmaleiri (Yritystehdas, tapahtumatila)
Ke 29.5.2024 klo 9.15 – 16.00 Inspiraatio –leiri (Yritystehdas, tapahtumatila)
Ke 12.6.2024 klo 9.00 – 12.00 Finaalitori (Yritystehdas, tapahtumatila)

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Olet osallistunut aktiivisesti työskentelyyn ja osoittanut kykyä johtaa itseäsi niin kontaktipäivissä kuin itsenäisessä ryhmätyösntelyssä.