Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta (5 op)

Toteutuksen tunnus: MMPR6130-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

20.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

 • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

 • Jaana Kovanen

Ryhmät

 • MPT21SM
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJK24KM
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, MARATA
 • MPT22S1
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • MPT22SM
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA24KM
  Avoin amk, marata
 • MPT23KM
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 20.05.2024 17:00 - 18:00, Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta MMPR6130-3007

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee liikunnan ja ravitsemuksen vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen. Opiskelija tietää suomalaisten kansanterveyteen vaikuttavat oleellisimmat tekijät ja osaa soveltaa tietoaan käytännön työssä. Opiskelija osaa arvioida liikunnan ja ravitsemuksen välisiä yhteyksiä yksilötasolla. Opiskelija osaa analysoida kriittisesti ravitsemuksen ja liikunnan trendejä. Opiskelija osaa perusravintoainelaskennan ja osaa soveltaa laskentaa ravitsemussuosituksiin.

Sisältö

Suomalaisten ravitsemus, ravinnonkäyttö, suomalaisten kansaterveyden haasteet, liikunta eri-ikäisillä, suomalaisten hyvinvointi, ravitsemuksen ja liikunnan trendit

Aika ja paikka

Verkko-opiskelu oppimisympäristössä (Moodle).
Ensimmäinen webinaari 20.5. klo 17:00

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ravitsemus- ja ruokasuositukset; https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/

Opetusmenetelmät

Luennot
Parityöskentely
Itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Automatisoitu tentti, jonka suoritusajankohdan voi opiskelija itse määritellä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso laajuus on 5 op eli 135 tuntia.
webinars 10 h
videot 10 h
Tentti 1 h
Itsenäinen työskentely 114 h

Sisällön jaksotus

Ensimmäinen webinaari 20.5. klo 17:00

Ajankohtaista ravitsemuksessa

Syömiskäyttäytyminen

Ravintoainelaskenta

Ravitsemuksen kehitystehtävä

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Campusonline 20

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hallitset liikunnan ja ravitsemuksen keskeiset käsitteet sekä ymmärrät niiden merkityksen kansanterveydelle. Osaat tarkastella ruokavalion ravitsemuksellista laatua sekä ratkaiset siihen liittyviä haasteita. Arvioit ratkaisujen vaikutusta hyvinvointiin. Tunnistat ravitsemukseen ja liikuntaan liittyviä trendejä ja osaat analysoida niitä kriittisesti. Reflektoit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti.

Esitietovaatimukset

-