Siirry suoraan sisältöön

Luo oma kesäduunisi (2 op)

Toteutuksen tunnus: ZZVV0420-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 17.04.2024

Ajoitus

05.03.2024 - 24.04.2024

Opintopistemäärä

1 - 2

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Logistiikan koulutusohjelma (AMK)
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Logistiikka, biotalous (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Business Information Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Suvi Salminen
 • 05.03.2024 14:15 - 17:00, Luo oma kesäduunisi ZZVV0420-3004
 • 13.03.2024 14:15 - 17:00, Luo oma kesäduunisi ZZVV0420-3004
 • 03.04.2024 14:15 - 17:00, Luo oma kesäduunisi ZZVV0420-3004
 • 10.04.2024 14:15 - 17:00, Luo oma kesäduunisi ZZVV0420-3004
 • 24.04.2024 14:15 - 17:00, Luo oma kesäduunisi ZZVV0420-3004

Tavoitteet

Opiskelija oppii ideoimaan mahdollisia liikeideoita ja testaamaan asiakkailla niiden potentiaalia. Asiakastestauksen ja arvioinnin pohjalta hän osaa tuotteistaa ideansa, käynnistää kokeilevaa liiketoimintaa ja työllistää itsensä.

Sisältö

Yrittäjyystarinat ja itse luodut kesäprojektit
Ideointityökalut ja Ideointiprosessi käytännössä
Asiakasymmärrys kehitysprosessissa
Kokeilut käytännössä, Protot, pilotointi yms.
Ansaintamalli
Liiketoiminnan käynnistys käytännössä
Omien ideoiden kiteytys ja esittely

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssilla suositellut artikkelit ja kirjallisuus sekä videot riippuen osallistujien ideoista

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen valmennuskerroilla, välitehtävät ja oman idean vieminen käytäntöön

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Valmennuskerrat 5 x 3h
Harjoitustyöt 7-21 h
Itsenäinen työskentely 5–18 h
Yhteensä 27-54 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojen laajuus voi olla 1-2 op riippuen opiskelijan työpanoksesta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osallistuminen valmennukseen ja välitehtävien tekeminen

Esitietovaatimukset

-