Siirry suoraan sisältöön

Havaintoja biotaloudesta (2 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB2100-3014

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

02.10.2023 - 15.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

  • Laura Vertainen

Ryhmät

  • ZJA23SLTK
    Avoin AMK, luva,Toinen aste, Karstula

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla tutustutaan biotalouden keskeisiin käsitteisiin sekä sektoreihin. Tutustut maa- ja metsätaloustuotantoon sekä maatalouden ympäristö- ja energiakysymyksiin. Opit tekemään havaintoja ja pohtimaan niitä eri näkökulmista tietoperustaa hyödyntäen. Opintojakson suoritettuasi sinulle on muodostunut yleiskuva biotalouden alkutuotannosta.

Opintojakson osaamiset
Maatalousosaaminen
Metsätalousosaaminen
Ympäristöosaaminen

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää biotalouden peruskäsitteet, tärkeimmät sektorit sekä maaseudun toimintaympäristön ominaispiirteitä Suomessa.
Opiskelija tuntee maa- ja metsätalouden keskeisiä tuotantomuotoja ja niiden edellytyksiä sekä rajoitteita kestävyyden eri näkökulmista

Sisältö

Johdanto biotalouden perusteisiin ja toimialaan Suomessa.
Kestävyyden näkökulmat biotalouden alkutuotannon mahdollistajina ja rajoittajina.
Kasvintuotanto, kotieläintalous, metsätalous ja bioenergia biotalouden tuotantomuotoina

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Biotalous. https://www.biotalous.fi/ (soveltuvin osin)
MMM: Bio- ja kiertotalous. https://mmm.fi/biotalous (soveltuvin osin)
Seppänen, M., Kurppa, S., Rinne, M: & Alakukku, L. 2019. Ruokaa! – Kestävä maatalous ja ruoantuotanto. Maahenki. (soveltuvin osin)
Tapio. Metsänhoidon suositukset. https://tapio.fi/metsanhoidon-suositukset/ (soveltuvin osin)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Opintojakso on hyväksytty (S), kun opiskelija saavuttaa opintojakson oppimistulokset, eli
Ymmärtää biotalouden peruskäsitteet, tärkeimmät sektorit sekä maaseudun toimintaympäristön ominaispiirteet Suomessa sekä tuntee maa- ja metsätalouden keskeiset tuotantomuodot ja niiden edellytyksiä sekä rajoitteita kestävyyden eri näkökulmista.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

-